Beställ foldern Lokala jobbspår | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Foldern kan beställas av kommuner, Arbetsförmedlingspersonal eller av arbetsgivare som är intresserade av lokala jobbspår.

Foldern kan beställas och skickas utan kostnad i mindre upplagor. Om du vill beställa fler än 20 exemplar, kontakta info@dua.se.

Välj antal foldrar du vill att vi skickar

Leveransuppgifter

Kontaktuppgifter