Målgruppens sammansättning och behov | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
 
 

 

Kontakta oss avseende kartläggning av målgruppen