Delrapport av statsbidrag (2017:3) för att utveckla samarbetet med företag | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Delrapportering av statsbidrag

Nedan finner du ett formulär för delrapportering av statsbidraget 2017:3 för att utveckla samarbetet med företag. Observera att denna delrapportering gäller den hittills bedrivna verksamheten. Delrapporten ska skickas in senast den 31 oktober 2018.

Beviljade medel kan förbrukas senast den 31 december 2019. En slutredovisning av hur förbrukade medel använts ska lämnas senast den 31 januari 2020.

Administrativa uppgifter

Ansvarig kontaktperson

Beskrivning av verksamhet som bedrivs​

Beskriv huvuddragen i den verksamhet som bedrivs. Hur stöttar ni företag? Har ni anställt personal? Hur många jobbspår har startats/planerar ni att starta och inom vilka branscher finns/planeras dessa?

Max 300 ord.

Hur samarbetar ni med Arbetsförmedlingen?

Beskriv kortfattat hur ni samarbetar med Arbetsförmedlingen inom ramen för statsbidraget.

Max 300 ord.

Har du frågor om formuläret, maila oss på info@dua.se eller ring Emil Viklund, 08 405 99 41.