Frågor och svar

  • Ja, statsbidraget kan användas för att utforma en ny överenskommelse om samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen i enlighet med mall och handledning för ”Överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner”.

  • Ja, ni kan använda statsbidragsmedel för att revidera och uppdatera er tidigare överenskommelse för att anpassa den till nuvarande mall och handledning. Det går även bra att lägga till ytterligare innehåll eller avsnitt i överenskommelsen, utöver det som framgår i handledningen.

  • Ja, statsbidraget kan användas för att utforma en ny överenskommelse om samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen i enlighet med mall och handledning för ”Överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner”, även om kommunen redan har en överenskommelse.

Kontakta oss avseende