Redovisning av statsbidrag 2019:1 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete