Statsbidrag (2020:2) för korta jobbspår | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
 
 

 

Kontakta oss avseende detta statsbidrag