Statsbidrag (2018:2) för anslutning till nationellt systemverktyg för uppföljning | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

 
 

 

Frågor och svar

  • Vem ska jag kontakta om jag har frågor?

    Vid frågor om utlysningen, kontakta Dua. Karin Ericsson, 08-405 45 82, karin.ericsson@regeringskansliet.se

    Vid frågor rörande den tekniska implementeringen, kontakta SKL. Annika Londono, 08 452 74 66. annika.londono@skl.se

    Vid frågor om implementering i verksamheten, kontakta SKL. Per Överberg, 08 452 77 19, per.overberg@skl.se

  • Kan statsbidraget täcka kostnader för utbildning?

    Ja, statsbidraget kan täcka kostnader för kostnader relaterade till anslutning det nationella systemverktyget för uppföljning. Dessa kostnader kan vara exempelvis anslutningskostnader, nyanskaffning av systemverktyg, utbildningskostnader, arbetstid som läggs på att anpassa lokala rutiner eller i de fall kommunen byggt egna system, kostnader för att anpassa dessa.

Kontakta oss avseende