Frågor och svar

  • Även kommuner som har beviljats statsbidrag för erfarenhetsutbyte och lärande i utlysningen 2016:03 kan ansöka om medel i denna utlysning.

Kontakta oss avseende statsbidrag 2018:01