Frågor och svar

  • Nej. Syftet med statsbidraget är att för att fördjupa och bredda samarbetet med företag inom modellen för fördjupad samverkan.

  • Ja.

  • Ja.

  • För att ni ska ha möjlighet att beviljas statsbidrag för att utveckla samarbetet med företag krävs av er att ni, med ansökan, lämnar in en avsiktsförklaring där ni intygar att ni senast den 28 februari lämnar in en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan om nyanlända enligt av Dua presenterad modell. En närmare beskrivning av vad överenskommelsen förväntas innehålla finns i det stödmaterial som Dua tagit fram. Blankett för avsiktsförklaring finns i utlysningstexten.

  • Ja, det går att använda statsbidragen på det sättet.

  • Nej. Syftet med statsbidraget är att utveckla existerande lokala jobbspår eller att skapa ytterligare jobbspår, utöver de minst tre som ska ingå i modellen.

  • Beviljade medel kommer att betalas ut under den sista veckan i december. Medlen ska förbrukas senast den 31 december 2019.

Kontakta oss avseende denna utlysning