Verksamhetsredovisning av projekt (2016:2) | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Verksamhetsredovisning av projekt för utveckling av nyskapande metoder och arbetssätt (2016:2).

Sista dag att skicka in verksamhetsredovisningen är den 31 oktober 2018. Enligt beslutsmeddelandet är sista dag att använda medlen den 31 december 2018.

Projekt som av olika skäl inte kommer att förbruka beviljade statsbidragsmedel innan projekttidens slut kan fram till den 31 oktober 2018 anhålla om förlängd tid för att använda medlen. Skicka ett mail till info@dua.se där ni anger återstående summa och hur, inom ramen för er projektbeskrivning, ni avser att använda medlen. Nytt slutdatum för förbrukning av återstående medel är den 30 juni 2019. Ange "uppskov 2016:2" i ämnesraden. Dua svarar snarast möjligt på inkomna mail i ärendet.

För de projekt som inte förlängs ska en redovisning av hur beviljade medel använts senast den 31 januari 2019 inkomma till Dua. Ett formulär för ekonomisk redovisning kommer att publiceras på Duas webbsida närmare aktuellt datum. Vid förlängning av projekttiden ska en ekonomisk redovisning inkomma till Dua i samband med sista dag för förbrukning av beviljade medel.

Medel som har mottagits men ej använts för det ändamål som bidraget avser, ska senast den 31 januari 2019 ha betalats tillbaka till Arbetsförmedlingen, bankgiro 5051-1823, med angivande av kommunens organisationsnummer. Märk inbetalningen med referens 2016:2. Ytterligare villkor under vilka skyldighet till återbetalning föreligger anges i förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.