Navigera

Kontakt

Du är här

FirmBee
Kommuner som beviljades medel för vidareutveckling av samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen och andra aktörer för att få till stånd utbildningskontrakt och traineejobb (utlysning 2016:1) kan nu redovisa resultat och hur man använt pengarna. Läs mer om redovisningen i beslutsmeddelandet och i förordningen.

 

Delegationens utskott för beslut i statsbidragsärenden fattade 2016-05-17 beslut om statsbidrag till kommuner för samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer för att få till stånd utbildningskontrakt och traineejobb. Sista dag att använda pengarna är 30 juni 2017, sista dag att redovisa medlen är 30 september 2017.

Medel som har mottagits men ej använts för det ändamål som bidraget avser, ska senast den 30 september 2017 ha betalats tillbaka till Arbetsförmedlingen, bankgiro 5051-1823, med angivande av kommunens organisationsnummer. Märk inbetalningen med referens 2016:1. Ytterligare villkor under vilka skyldighet till återbetalning föreligger anges i förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.