Redovisning av statsbidrag 2017:1 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Redovisning av statsbidrag i utlysning 2017:1, statsbidrag för fördjupad samverkan om nyanlända.

Sista dag att använda medlen är den 30 juni 2018, sista dag att redovisa medlen är samma datum, den 30 juni 2018.

Bidrag kunde sökas för utarbetandet av en överenskommelse om fördjupad samverkan enligt av Dua presenterad modell. Om medel kvarstod efter detta kunde dessa användas för att starta verksamheten. 

Medel som har mottagits men ej använts för det ändamål som bidraget avser, ska senast den 30 juni 2018 ha betalats tillbaka till Arbetsförmedlingen, bankgiro 5051-1823, med angivande av kommunens organisationsnummer. Märk inbetalningen med referens 2017:1. Ytterligare villkor under vilka skyldighet till återbetalning föreligger anges i förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.