Redovisning av statsbidrag 2020:1 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete