Navigera

Kontakt

Du är här

Redovisning av statsbidrag

Erfarenhetsutbyte och lärande (2018:1)

Kontaktperson i kommunen

Aktivitetsbeskrivning

Beskriv genomförd aktivitet och vilka aktörer som deltagit

Aktivitetens resultat

Beskriv vad aktiviteten resulterat i

Ekonomisk redovisning

​Utgiftsområde

​Belopp

Summa

Summera posterna ovan. Medel som inte har förbrukats ska detta återbetalas i enlighet med vad som angivits i beslutsmeddelandet.

Har du frågor om formuläret, maila oss på info@dua.se eller ring Emil Viklund, telefon 08 405 99 41