Navigera

Kontakt

Du är här

Redovisning av statsbidrag

Anslutning till nationellt systemverktyg för uppföljning (2017:2)

 
Beviljade medel kan användas t.o.m. 31 december 2018. Redovisningen ska lämnas senast den 31 januari 2019.

Kontaktperson i kommunen

Avtal om samverkan för gemensam uppföljning

Har din kommun signerat avtal om samverkan för gemensam uppföljning inom området för arbetsmarknadsinsatser för unga arbetssökande genom möjlighet att lämna statistik till Arbetsförmedlingen? *

Ekonomisk redovisning

​Utgiftsområden

​Belopp

Summa

Summera posterna ovan. *

Medel som har mottagits men ej använts för det ändamål som bidraget avser ska snarast betalas tillbaka till Arbetsförmedlingen, bankgiro 5051-1823, med angivande av kommunens organisationsnummer. Märk inbetalningen med referens 2017:2.

Har du frågor om formuläret, maila oss på info@dua.se eller ring Emil Viklund, telefon 08 405 99 41