Redovisning av statsbidrag 2017:2 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Redovisning av statsbidrag

Anslutning till nationellt systemverktyg för uppföljning (2017:2)

 
Beviljade medel kan användas t.o.m. 31 december 2018. Redovisningen ska lämnas senast den 31 januari 2019.

Kontaktperson i kommunen

Avtal om samverkan för gemensam uppföljning

Har din kommun signerat avtal om samverkan för gemensam uppföljning inom området för arbetsmarknadsinsatser för unga arbetssökande genom möjlighet att lämna statistik till Arbetsförmedlingen? *

Ekonomisk redovisning

​Utgiftsområden

​Belopp

Summa

Summera posterna ovan. Medel som inte har förbrukats ska detta återbetalas i enlighet med vad som angivits i beslutsmeddelandet. *

Har du frågor om formuläret, maila oss på info@dua.se eller ring Emil Viklund, telefon 08 405 99 41