Statsbidrag (2017:2) avseende anslutning till systemverktyg för uppföljning | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

FirmBee
 
1 Från 2 Slutförd

Denna utlysning avser anslutning av kommunala verksamhetsstöd till ett nationellt systemverktyg för uppföljning enligt vad som beskrivs i delbetänkandet Uppdrag: Samverkan (SOU 2017:19).

Ansökan sker i tre steg:

1. Fyll i ansökan

Läs utlysningen noggrant innan du börjar fylla i din ansökan.

2. Förhandsgranska och skicka in

I nästa steg kan du förhandsgranska din ansökan. Kontrollera särskilt att du angivit rätt e-postadress till dig som fyller i ansökan. Gå vidare genom att klicka på "Skicka in ansökan", när detta är gjort kan du inte längre ändra eller komplettera din ansökan.

3. Signera

En pdf-version av ansökan skickas till dig som fyllt i ansökan. Skriv ut ansökan så att den som angivits som behörig kommunföreträdare kan signera den. Den signerade ansökan skickas till oss inscannad via mail till info@dua.se.

Om du har några frågor om ansökningsformuläret kan du kontakta Emil Viklund, telefon 08 405 99 41, e-post emil.viklund@regeringskansliet.se

OBS! Obligatoriska fält är markerade med *

Ansökan om statsbidrag

Ange sökande kommun.

Sökande kommun

Ange det konto dit pengarna ska utbetalas. Kontot ska tillhöra den administrativt ansvarige kommunen.

Utveckling av verksamhetssystem

Genom att markera alternativet nedanför intygar den sökande att kommunen kommer att ansluta sig till det uppföljningssystem som ansökan avser inom de tidsramar som anges.
Ange totalt ansökt belopp.
kr

Kontaktpersoner och behörig företrädare

 

Kontaktperson i kommunen

 

Ange namn och kontaktuppgifter till den som administrerar ansökan. När du skickat in ansökningsformuläret kommer en PDF av ansökan skickas till den mailadress du anger här. PDFen ska signeras av behörig företrädare.

Behörig företrädare för kommunen

Ange uppgifter för den person som är behörig att signera ansökan.