Navigera

Kontakt

Du är här

Anhållan om förlängd tid för att ansluta verksamhetsstöd till det nationella systemverktyget för uppföljning

Under hösten och vintern 2017 beviljades 201 kommuner statsbidrag för uppkomna kostnader i samband med anslutning till det nationella systemverktyget för uppföljning (utlysning 2017:2).​ En förutsättning för statsbidrag var att kommunen senast den 30 juni 2018 ansluter relevanta verksamhetsstöd till det nationella systemverktyget för uppföljning. Dua har i kontakten med ett antal kommuner uppfattat att det för vissa kan behövas mer tid för detta. Mot denna bakgrund ges kommuner nu möjligheten att anhålla om uppskov.

En anhållan om uppskov skickas till Dua senast den 18 juni 2018 via formuläret nedan. I anhållan ska anges skälen till varför kommunen inte hinner ansluta sina verksamhetsstöd till uppföljningsverktyget. I anhållan ska också anges ett datum för när kommunen beräknar att relevanta verksamhetsstöd kommer att vara anslutna.

Dua kommer att ge besked om er anhållan beviljas snarast möjligt.

Observera att statsbidraget för anslutning till nationellt systemverktyg för uppföljning (2017:2) kan användas t.o.m. 31 december 2018.

Om du har några frågor om möjligheten till uppskov kan du kontakta Emil Viklund, 08 405 99 41, emil.viklund@regeringskansliet.se

Vid frågor rörande den tekniska implementeringen, kontakta SKL. Sofia Folkesson, 08 452 76 11, sofia.folkesson@skl.se

Vid frågor om implementering i verksamheten, kontakta SKL. Per Överberg, 08 452 77 19, per.overberg@skl.se


 

Kommun och kontaktuppgifter

Ange namn på kommunen som anhåller om uppskov, namn på kontaktperson och kontaktuppgifter till den handläggare som ansvarar för anhållan. När du skickat in formuläret kommer ett svar på er anhållan att skickas till den mailadress du anger här.

Kontaktperson

 

Anhållan om uppskov

 

Ange din kommuns systemleverantör

Om kommunen inte har någon systemleverantör ange "ingen leverantör".

 

Beskriv skälen till varför din kommun anhåller om uppskov
 

 

Ange när din kommun beräknar att relevanta verksamhetsstöd kommer att vara anslutna