Årsrapport 2019 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete