Navigera

Kontakt

Du är här

Publikationer

Tillbaka

 • Nyanländas etablering på arbetsmarknaden

  | Stödmaterial

  Stödmaterial för framtagande av överenskommelse om fördjupad samverkan och utformning av en lokal modell för samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

  Bild av publikationen
 • Dua har tagit fram en manual med kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.

 • Uppdrag: Samverkan

  | Betänkande

  Delegationen för unga och nyanlända till arbete överlämnade den 28 februari 2017 delbetänkandet Uppdrag: Samverkan - Steg på vägen mot en fördjupad samverkan för unga arbetslösa (SOU 2017:19) till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. I betänkandet presenterar delegationen förslag till åtgärder för att få samverkan om ungas etablering på arbetsmarknaden att fungera bättre.

  Bild av publikationen
 • Kraftsamling mot ungdomsarbetslösheten

  | Årsrapport

  Delegationen för unga till arbete (Dua) har nu överlämnat rapporten Kraftsamling mot ungdomsarbetslösheten till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. I rapporten sammanfattas delegationens första arbetsår. Av landets 290 kommuner har 287 valt att teckna överenskommelser med Arbetsförmedlingen om ökad samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.

  Bild av publikationen