Navigera

Kontakt

Du är här

Uppdrag: Samverkan

2017-03-01

Delegationen för unga och nyanlända till arbete överlämnade den 28 februari 2017 delbetänkandet Uppdrag: Samverkan - Steg på vägen mot en fördjupad samverkan för unga arbetslösa (SOU 2017:19) till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. I betänkandet presenterar delegationen förslag till åtgärder för att få samverkan om ungas etablering på arbetsmarknaden att fungera bättre.

Den svenska arbetsmarknaden ser ljus ut. Arbetslösheten för unga har minskat med en tredjedel mellan 2010 och 2016, men det förbättrade läget på arbetsmarknaden kommer inte alla till del. I Sverige finns cirka 70 000 unga mellan 15 och 24 år som varken arbetar eller studerar, det motsvarar hela Skellefteå kommuns befolkning. Gapet mellan dem som står nära arbetsmarknaden och dem som står längre ifrån blir allt större.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har regeringens uppdrag att minska ungdomsarbetslösheten genom att främja samverkan lokalt. Som en följd av delegationens arbete har nästan alla kommuner ingått överenskommelser med Arbetsförmedlingen om lokal samverkan mot ungdomsarbetslöshet. På lokal nivå prioriteras nu samverkan högre och överenskommelserna har bidragit till en minskad ungdomsarbetslöshet genom bättre kartläggningar av individerns behov och att rätt insatser sätts in tidigare.

Även om mycket positivt sker i samverkan kvarstår stora utmaningar, särskilt för de unga som står längst från arbetsmarknaden. Det gäller ofta unga som inte avslutat sina gymnasiestudier, unga med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar, samt unga nyanlända.

I det betänkandet som överlämnats till statsrådet presenterar Dua 25 förslag som förbättrar samvekan och underlättar ungas etablering. Klicka här för att ladda ner betänkandet som PDF.

I samband med överlämnandet publicerade delegationens ordförande Lil Ljunggren Lönnberg en debattartikel i Dagens Samhälle, klicka här för att läsa debattartikeln. På delegationens webbplats publicerades en längre version av debattartikeln, klicka här för att läsa den längre versionen av debattartikeln.