Frågor och svar om korta jobbspår | Delegationen för unga och nyanlända till arbete