Skriv en avsiktsförklaring senast 30 juni | Delegationen för unga och nyanlända till arbete