Navigera

Kontakt

Du är här

Arbetsförmedlingen och Dua: Avveckla Jobbgarantin för ungdomar

Fotograf:
Dua och Arbetsförmedlingen har idag överlämnat ett förslag till regeringen om att upphäva förordningen om Jobbgaranti för ungdomar.

Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har lämnat ett förslag till regeringen om att upphäva förordningen om Jobbgaranti för ungdomar. Jobbgaranti för ungdomar är ett arbetsmarknadspolitiskt program för arbetslösa unga mellan 16 och 24 år. Genom förslaget förbättras Arbetsförmedlingens förutsättningar att nå regeringens målsättning om en 90-dagarsgaranti, som syftar till att aktivera unga arbetssökande tidigt.

Arbetsförmedlingen och Dua anser att regelverket för unga arbetslösa behöver bli mer ändamålsenligt. Jobbgarantin för ungdomar är uppbyggd på ett sätt som gör det svårt att ge tidigt och individuellt anpassat stöd till unga arbetslösa. Unga som riskerar långa arbetslöshetstider behöver bättre anpassade åtgärder och tidigare behovskartläggning.

– I dagsläget finns två garantier riktade till unga som Arbetsförmedlingen jobbar med samtidigt. Vi ser att det är kontraproduktivt eftersom 90-dagarsgarantin innebär att vi ska jobba tidigt med unga vilket motverkas av den andra garantin, som kan ges först efter 90 dagars arbetslöshet. Därför föreslår Arbetsförmedlingen och Dua att programmet avskaffas, säger Mathias Wahlsten, enhetschef på Arbetsförmedlingens Förmedlingsavdelning.

– 287 av landets 290 kommuner har i dag en överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen för att korta ungas arbetslöshet. Genom att avveckla jobbgarantin för ungdomar ges bättre förutsättningar att i samverkan ge det individuella stöd och de insatser som gagnar ungas möjligheter att komma i studier eller arbete, säger Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande i Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua).

Om Jobbgaranti för ungdomar upphävs kommer de som omfattas av programmet att fortsätta göra det programtiden ut, enligt förslaget. Jobbgaranti för ungdomar varar i 15 månader.

Ta del av hemställan här.

Kontakta oss avseende denna nyhet