286 kommuner skriver överenskommelse | Delegationen för unga och nyanlända till arbete