Navigera

Kontakt

Du är här

Ny överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och SKL

Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 15 juni 2017 träffat en överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden. 

Tanken är att överenskommelsen ska stödja och vägleda utformningen av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner. Det konkreta innehållet i samverkan och i överenskommelser på lokal nivå kan anpassas utifrån lokala behov. Överenskommelsen som tecknats på nationell nivå pekar ut några områden som är särskilt viktiga att samverka kring bl a kompetensförsörjning,  både i privat och offentlig sektor, samverkan kring personer med särskilt behov av stöd för att komma i arbete. (Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och landsting är också överens om att) I det ingår att aktivt bidra till att utveckla samverkan mellan kommuner och lokala arbetsförmedlingar i syfte att långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet samt öka nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Läs mer på SKL:s hemsida

 

Kontakta oss avseende denna nyhet