Navigera

Kontakt

Du är här

Exempel på lokala jobbspår

Som stöd i utarbetandet av lokala modeller för fördjupad samverkan om nyanländas etablering i arbetslivet har vi publicerat exempel på lokala jobbspår.

Exemplen visar förenklade och översiktliga förslag på lokal jobbspår, inspirerade av befintlig verksamhet. De består av språkutvecklande kurser och yrkesspecifika utbildningsmoment som tillsammans leder till jobb. Exemplen syftar till att ge stöd och inspiration vid utformandet av de lokala jobbspår som beskrivs i stödmaterialet för framtagande av överenskommelse om fördjupad samverkan.

Antalet exempel kommer att utökas fortlöpande.

Har du exempel på lokala jobbspår som du tycker borde lyftas fram? Kontakta oss då gärna via epost till info@dua.se.

Klicka här för att komma till exempel på lokala jobbspår.

Kontakta oss avseende denna nyhet