Navigera

Kontakt

Du är här

Anmäl kontaktperson för uppföljningsverktyg

Under 2017 lanserar Arbetsförmedlingen ett it-system för uppföljning av samverkan kring unga och nyanlända. ​Systemet har tagits fram tillsammans med SKL och Dua. Kommunerna ombeds snarast anmäla kontaktperson till SKL i detta ärende.

Den 20 juni gick ut information från SKL, Arbetsförmedlingen och Dua till alla kommuner och vi tackar er som anmält att ni vill vara pilotkommun – ni kontaktas inom kort av Arbetsförmedlingen. Vår målsättning är att alla kommuner ansluter sig till systemverktyget under hösten 2017.

Alla kommuner ombads samtidigt att anmäla en kontaktperson till SKL; en person som har kunskap om de insatser som finns i respektive kommuns verksamhetssystem inom relevant område.

Var vänlig lämna information om kontaktperson, och uppgift om vilket verksamhetssystem ni använder, om ni inte gjort det, via webbformulär på SKL:s hemsida

Läs mer om uppföljningsverktyget.

Kontaktperson på SKL når ni på mail per.overberg@skl.se   och annika.londono@skl.se, till Arbetsförmedlingen mailar ni på informationssamverkan@arbetsformedlingen.se, och hos Dua kontaktar ni Susanne.Zander@regeringskansliet.se eller Karin.Ericsson@regeringskansliet.se

Kontakta oss avseende denna nyhet