6300 personer närmar sig arbetsmarknaden genom lokala jobbspår | Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Kontakta oss avseende denna nyhet