Processarbete i syfte att få koll på ungdomarna i Sandviken | Delegationen för unga och nyanlända till arbete