Navigera

Kontakt

Du är här

Jobbspår

Som stöd till kommuner i utarbetandet av lokala modeller för fördjupad samverkan om nyanländas etablering i arbetslivet publiceras här exempel på lokala jobbspår.

Observera att exemplen är schematiskt beskrivna. De syftar till att ge inspiration till och förståelse för hur jobbspår kan utformas. Spårens olika komponenter är utbytbara och kan anpassas efter lokala behov och förutsättningar.

Jobbspårens två inledande steg, modul 1 och modul 2, beskrivs närmare i det tidigare publicerade stödmaterialet.

För mer information om enskilda jobbspårs innehåll och utformning hänvisar vi till den aktuella kommunens kontaktperson. Kontaktuppgifter hittar du under respektive exempel.

Antalet exempel kommer att utökas fortlöpande.   

Har du ett exempel på en lokal verksamhet som du tycker borde lyftas fram? Kontakta oss då gärna via mejl till info@dua.se.

 • Exempelspår svets

  | Jobbspår

  Detta är ett exempel på ett jobbspår för svets inspirerat av befintlig verksamhet i Skellefteå kommun​.

 • Exempelspår skogsbruk

  | Jobbspår

  Detta är ett exempel på ett jobbspår för skogsbruk inspirerat av befintlig verksamhet i Ljusdals kommun​.

 • Exempelspår restaurang

  | Jobbspår

  Detta är ett exempel på ett jobbspår för restaurang inspirerat av befintlig verksamhet i Åre kommun.

 • Exempelspår lokalvård

  | Jobbspår

  Detta är ett exempel på ett jobbspår för lokalvård inspirerat av befintlig verksamhet i Åre kommun.

 • Exempelspår barnskötare

  | Jobbspår

  Detta är ett exempel på ett jobbspår för barnskötare inspirerat av befintlig verksamhet i Åre kommun.

 • Exempelspår gröna näringar

  | Jobbspår

  Detta är ett exempel på ett jobbspår för gröna näringar inspirerat av befintlig verksamhet i Valdemarsviks kommun.