Individanpassning och samverkan med näringsliv i Solnamodellen | Delegationen för unga och nyanlända till arbete