Läs mer om Dua-effekten | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

 
 

 

Frågor och svar

 • Vad är en Dua-effekt?

  Effekterna av Dua-samverkan syns lokalt. Att bara mäta antal överenskommelser som kommer till är ett trubbigt mått för att visa på denna effekt. Att bara titta på utvecklingen av arbetslösheten ger inte heller en rättvis bild. Med effekt avser vi nyttan för unga, nyanlända och arbetsgivare. En effekt kan också ta sig uttryck i nya effektivare arbetssätt, nya arenor och mötesplatser som underlättar samverkan, eller nya innovativa verksamheter som sker i samverkan.

  Det är allt detta som vi kallar för Dua-effekter.

 • Vem kan skicka in?

  Vem som helst kan skicka in en Dua-effekt till oss. Vi läser allt som kommer in och hör av oss om vi behöver mer information innan vi publicerar.

 • Varför samlar Dua in våra berättelser?

  Förutom att vi är väldigt nyfikna på vad som händer ute i landet så har vi tre viktiga skäl till att samla in Dua-effekter:

  • Det är ett sätt att lära av varandra. Goda idéer förtjänar att spridas.
  • Det ger oss underlag när vi redovisar effekten av Duas verksamhet till regeringen.
  • Det är ett utmärkt sätt att kunna berätta för andra, som inte arbetar aktivt med Dua-samverkan, vad detta viktiga arbete bidrar till.

Kontakta oss om du inte hittat svar på din fråga