Utbildningskontrakt | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
 
 

 

Frågor och svar

 • I förordningen som reglerar utbildningskontrakt finns ingen terminskoppling.

 • Nej, det kommunala självstyret gäller och något tvång finns inte.

 • Det förhöjda studiebidraget har förlängts och omfattar de som har utbildningskontrakt men i vissa fall finns begränsningar.

  För den som inte är berättigad till studiemedel från CSN finns i huvudsak två lösningar; antingen att den enskilde läser in det som saknas för att uppfylla CSN:s krav, eller att den enskilde betalar den skuld som finns. I vissa fall har kommuner valt att bistå med det senare. 

 • En översyn av regelverket pågår, vi har inga uppgifter om när den kan vara klar.

  I nuläget gäller följande:

  • Utbildningskontrakt som insats kvarstår utan författningsmässiga förändringar, men
  • Kommunernas möjlighet att få ersättning vid anordnande av praktik eller jobb parallellt med studierna försvann genom borttagande av anslagspunkt i Arbetsförmedlingens regleringsbrev (dec. 2018).
  • Författningsmässigt kan CSN bevilja högre bidrag med utbildningsplikt som beslutsgrund men genom ett regeringsbeslut i juli har budgeten för detta justerats så det inte finns några medel kvar för året.

  Detta innebär att ungdomar som inte är inne i JOB/UGA inte längre får en högre ersättning vid studier genom ett utbildningskontrakt. Däremot kan ju ungdomar som är i garantierna få detta.

Kontakta oss med frågor om utbildningskontrakt