Skicka överenskommelse till Dua | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Ladda upp er lokala överenskommelse till Dua.

Här kan du ladda upp nya och reviderade överenskommelser om samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen till Dua. 
 
Överenskommelser som laddas upp kommer löpande att göras tillgängliga för nedladdning här på hemsidan.

Önskade filformat

Överenskommelsens huvuddokument bör vara en inscannad PDF där behöriga företrädares signaturer finns med. Övriga bilagor kan laddas upp i valfritt filformat.

Finns fler bilagor än vad detta formulär innehåller kan dessa mailas direkt till info@dua.se

Obs. För Duas möjlighet att analysera överenskommelserna är det önskvärt om PDFer som laddas upp är gjorda på ett sånt sätt att texten är sökbar.

En PDF som skapats genom att överenskommelsen scannats in är inte sökbar. (Gäller ej överenskommelsens huvuddokument). Ett dokument kan laddas upp i flera versioner med olika filformat för att säkerställa att dokumentet är sökbart. 

​Ny, reviderad eller kompletterad

En ny överenskommelse innebär att överenskommelsen omfattar en målgrupp som inte omfattats av en tidigare överenskommelse.
En reviderad överenskommelse ersätter en befintlig överenskommelse rakt av.
En kompletterad överenskommelse kan exempelvis innebära fler lokala jobbspår. Kompletteringen läggs till den senast publicerade överenskommelsen. Hela överenskommelsen behöver alltså inte laddas upp på nytt.

Nedan anges de parter som undertecknat överenskommelsen. I det första fältet anges endas Arbetsförmedlingen och de kommuner som undertecknat överenskommelsen. (Börja skriva för att söka)
Parter som ingår i samverkan, utöver Arbetsförmedlingen och kommunen.
Om överenskommelsen har ett fastställt datum då den upphör att gälla, ange detta datum här. Annars lämna tomt.

Ladda upp överenskommelsens huvuddokument *

Ladda upp överenskommelsens huvuddokument i PDF eller Wordformat. Om alla bilagor ligger i samma fil kan dessa också laddas upp här.

Observera att filen inte kan vara större än 6 MB. Om någon av filerna är större än så måste den mailas in till info@dua.se.

Filer måste vara mindre än 20 MB.
Tillåtna filtyper: txt html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx.
Bilagor
Vad innehåller bilaga 1?
Vad innehåller bilaga 2?
Filer måste vara mindre än 20 MB.
Tillåtna filtyper: txt html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx zip.
Filer måste vara mindre än 20 MB.
Tillåtna filtyper: txt html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx zip.
Vad innehåller bilaga 3?
Vad innehåller bilaga 4?
Filer måste vara mindre än 20 MB.
Tillåtna filtyper: txt html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx zip.
Filer måste vara mindre än 20 MB.
Tillåtna filtyper: txt html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx zip.
Vad innehåller bilaga 5?
Vad innehåller bilaga 6?
Filer måste vara mindre än 6 MB.
Tillåtna filtyper: txt html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx zip.
Filer måste vara mindre än 6 MB.
Tillåtna filtyper: txt html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx zip.

Kontaktpersoner

Ange uppgifter för de personer som vi kan kontakta avseende överenskommelsen. Om flera kommuner ingår i överenskomnmelsen, ange en person per kommun.

Arbetsförmedlingen

Bekräftelse till mailen

Om du vill ha en bekräftelse till mailen på att överenskommelsen inkommit till Dua, ange din e-postadress här.