Navigera

Kontakt

Du är här

Ladda upp er lokala överenskommelse till Dua.

Här kan du ladda upp nya och reviderade överenskommelser om samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen till Dua. 
 
Överenskommelser som laddas upp kommer löpande att göras tillgängliga för nedladdning här på hemsidan.

Önskade filformat

Överenskommelsens huvuddokument bör vara en inscannad PDF där behöriga företrädares signaturer finns med. Övriga bilagor kan laddas upp i valfritt filformat.

Finns fler bilagor än vad detta formulär innehåller kan dessa mailas direkt till info@dua.se

Obs. För Duas möjlighet att analysera överenskommelserna är det önskvärt om PDFer som laddas upp är gjorda på ett sånt sätt att texten är sökbar.

En PDF som skapats genom att överenskommelsen scannats in är inte sökbar. (Gäller ej överenskommelsens huvuddokument). Ett dokument kan laddas upp i flera versioner med olika filformat för att säkerställa att dokumentet är sökbart. 

Är detta en ny överenskommelse eller är det en reviderad överenskommelse som ersätter en tidigare?
Nedan anges Arbetsförmedlingen samt de kommuner som ingår i överenskommelsen. (Börja skriva för att söka)
Parter som ingår i samverkan, utöver Arbetsförmedlingen och kommunen.
Om överenskommelsen har ett fastställt datum då den upphör att gälla, ange detta datum här. Annars lämna tomt.

Ladda upp överenskommelsens huvuddokument *

Ladda upp överenskommelsens huvuddokument i PDF eller Wordformat. Om alla bilagor ligger i samma fil kan dessa också laddas upp här.

Filer måste vara mindre än 20 MB.
Tillåtna filtyper: txt html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx.
Bilagor
Vad innehåller bilaga 1?
Vad innehåller bilaga 2?
Filer måste vara mindre än 20 MB.
Tillåtna filtyper: txt html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx zip.
Filer måste vara mindre än 20 MB.
Tillåtna filtyper: txt html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx zip.
Vad innehåller bilaga 3?
Vad innehåller bilaga 4?
Filer måste vara mindre än 20 MB.
Tillåtna filtyper: txt html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx zip.
Filer måste vara mindre än 20 MB.
Tillåtna filtyper: txt html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx zip.

Kontaktpersoner

Ange uppgifter för de personer som vi kan kontakta avseende överenskommelsen. Om flera kommuner ingår i överenskomnmelsen, ange en person per kommun.

Arbetsförmedlingen