Nyheter

 • Arbetsförmedlingen och Dua: Avveckla Jobbgarantin för ungdomar

  Ung kvinnlig hantverkare borrar i en vägg.
  | Pressmeddelande

  Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har lämnat ett förslag till regeringen om att upphäva förordningen om Jobbgaranti för ungdomar. Jobbgaranti för ungdomar är ett arbetsmarknadspolitiskt program för arbetslösa unga mellan 16 och 24 år. Genom förslaget förbättras Arbetsförmedlingens förutsättningar att nå regeringens målsättning om en 90-dagarsgaranti, som syftar till att aktivera unga arbetssökande tidigt.

 • Debattartikel i Dagens samhälle

  | Pressmeddelande

  Delegationen för unga till arbete summerar ett år av samverkansfrämjande och ser framåt. Under 2016 gör 287 kommuner gemensam sak med Arbetsförmedlingen i lokala överenskommelser om hur arbetet mot ungdomsarbetslöshet ska bedrivas.

 • Beslut om bidrag, 57 miljoner kronor till kommunernas arbete

  | Pressmeddelande

  Regeringens delegation för unga till arbete har i dag fattat beslut om att fördela sammanlagt 57 miljoner kronor till kommunernas arbete för att minska ungdomsarbetslösheten. Pengarna ska användas till att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen lokalt.

 • 286 kommuner skriver överenskommelse

  | Pressmeddelande

  286 av 290 kommuner har, på initiativ av regeringens delegation för unga till arbete, undertecknat avsiktsförklaringar tillsammans med Arbetsförmedlingen om att gemensamt minska ungdomsarbetslösheten. Arbetet i kommunerna är en viktig del av regeringens mål om att ingen ung ska gå arbetslös längre än 90 dagar, den så kallade 90-dagarsgarantin.

 • 100 kommuner kraftsamlar mot ungdomsarbetslösheten

  | Pressmeddelande

  Pressmeddelande 28 maj

  Fler än var tredje kommun har hittills skrivit under på att tillsammans med Arbetsförmedlingen långsiktigt minska ungdomsarbetslösheten. Regeringens delegation för unga till arbete leder denna kraftsamling som är unik i sitt slag.

  Av landets 290 kommuner har hittills 100 gjort en avsiktsförklaring om att tillsammans med Arbetsförmedlingen systematiskt arbeta mot ungdomsarbetslösheten. De unga som berörs är alla mellan 16-24 år som varken arbetar eller studerar, eller som skulle vilja arbeta mer än de gör idag.