Ordförande har ordet | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Nyheter

 • DEBATT: ”Går hitta raka spår till arbete för nyanlända”

  | Ordförande har ordet

  Med rätt insatser lokalt kan tusentals nyanlända snabbare börja arbeta, det​ skriver Duas kansli på Svd debatt. 

 • Debatt: Samverkan krävs för en lägre ungdomsarbetslöshet

  | Ordförande har ordet

  För unga på den svenska arbetsmarknaden har arbetslösheten minskat med en tredjedel mellan 2010 och 2016. Det går bra nu. Men det förbättrade läget på arbetsmarknaden kommer inte alla unga till del. I Sverige finns cirka 70 000 unga mellan 15–24 år som varken arbetar eller studerar. Det motsvarar hela Skellefteå kommuns befolkning. Gapet mellan dem som står nära arbetsmarknaden och dem som står längre ifrån blir allt större. Denna utveckling måste brytas.

 • DEBATT: Ge alla ungdomar en chans att få ett jobb

  | Ordförande har ordet

  Vår ordförande Lil Ljunggren Lönnberg skriver idag på Svd debatt. Använd erfarenheterna från samverkan kring unga för att effektivisera nyanländas etablering.

 • Sänkt arbetslöshet kräver strukturella förändringar

  | Ordförande har ordet

  Jag vill gärna se mer av kontakter med arbetsgivare, offentliga och privata där man ser unga som en resurs för att klara kompetensförsörjningen. Minskar vi de strukturella hindren, så klarar vi nästa konjunkturnedgång betydligt bättre.

 • Läge att fokusera på dem som har det svårast!

  | Ordförande har ordet

  Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka, bra! Då kan vi se till att de ungdomar som vi inte ser samma positiva trend för får det stöd de behöver. Fler unga bör ges möjlighet att lyckas med sina gymnasiestudier.

 • Nu händer det!

  | Ordförande har ordet

  Nu vill vi gå från en överenskommelse på papper till verkstad! Så ungefär uttrycker vi oss i vår rapport om det första året med Dua, som vi lämnat till regeringen. Klicka här för att läsa vår rapport till regeringen.

 • - Det är kanske det bästa som kan hända!

  | Ordförande har ordet

  Det känns inte som vilken höst som helst. Här och nu upplever vi en flyktingkris i världen som innebär att utsatta människor strömmar till vårt land. Alla påverkas och kommunerna bär en stor del av bördan. Även arbetsförmedlingarnas uppdrag ökar dramatiskt.

 • "Släpp på prestigen och våga tänka nytt"

  | Ordförande har ordet

  Så är vi då tillbaks efter sommarledigheten! Redo att tag i nya och spännande utmaningar. Här på Duas kansli har statsbidragsansökningarna strömmat in. Många blir det, eftersom så många som 286 kommuner har bestämt sig för att man vill samarbeta med Arbetsförmedlingen för att ge unga ökade chanser till studier och arbete. Vi är nöjda och glada så här långt!

 • Ordförande har ordet

  | Ordförande har ordet

  Ungdomsarbetslösheten har länge varit en prioriterad fråga för regering och riksdag i Sverige. I jämförelse med många andra länder har ungdomar här svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Men under senare tid har röster höjts för att ungdomsarbetslösheten inte är ett särskilt stort problem och att det istället finns andra utmaningar som borde stå högre upp på den politiska dagordningen. Hur stämmer det med Duas uppdrag?