Dua informerar | Page 3 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Nyheter

 • Dua får utökat uppdrag och byter namn

  Regeringskansliets logotyp
  | Dua informerar

  Regeringen beslutade idag om att ge delegationen ett utökat uppdrag, att främja samverkan om nyanlända. Dua ska även fördela statsbidrag för att främja överenskommelser för att främja denna samverkan. I och med det utökade uppdraget har delegationen beslutat att byta namn till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua).

 • Statsbidrag till fler typer av utbildning

  | Dua informerar

  Den 27 januari träder förändringar i förordningen om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb i kraft. I förordningen görs tillägg som innebär att statsbidrag även lämnas till en kommun för utbildning riktad till personer som har en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.

 • Ekonomisk redovisning av statsbidrag 1 februari

  | Dua informerar

  1 februari är sista dagen att lämna en ekonomisk redovisning för 2015 års statsbidrag om samverkan.

   

 • Dialog med 260 kommuner, vad sades?

  | Dua informerar

  Under hösten har vi vid ett 70-tal dialogmöten träffat 260 kommuner och lokala representanter för Arbetsförmedlingen för att stödja de lokala parterna i arbetet för att omsätta överenskommelserna i konkret verksamhet. Ett viktigt syfte har också varit att diskutera förutsättningarna för nyanlända ungas etablering på arbetsmarknaden, som en följd av flyktingsituationen hösten 2015.

 • Fyra exempel som underlättar för unga

  Yerson Retamal
  | Dua informerar

  I lokala exempel från tre kommuner och ett företag beskriver vi framgångsrikt arbete för att fler unga ska börja arbeta eller studera. Dessa exempel är del av det forskningsprojekt som Dua driver i samarbete med Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF).

 • Nytt IT-verktyg ska följa upp samverkan

  Tjej och kille som samtalar framför dator
  | Dua informerar

  Under 2017 avser Arbetsförmedlingen lansera en ny tjänst för uppföljning av verksamheten inom överenskommelsen. Tjänsten är en så kallad maskin-till-maskin-lösning där kommunens datasystem automatiskt skickar och hämtar rätt uppgifter till en central databas.

 • Så förändras utbildningskontrakten från 2017

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
  | Dua informerar

  Från och med 2017 får alla som saknar behörighet rätt att läsa på komvux. I och med detta ökar det generella statsbidraget till vuxenutbildningen och det särskilda bidraget rörande utbildningsdelen i utbildningskontraktet försvinner.

 • Utökat och förlängt uppdrag för Dua

  | Dua informerar

  I regeringens budgetproposition framgår att Delegationen för unga till arbete får ett utökat och förlängt uppdrag för att främja samverkan även kring nyanlända. Detta annonserades idag av Ylva Johansson vid en presskonferens.

 • Gå med i Duas Facebookgrupp

  | Dua informerar

  Dua startar en Facebookgrupp för dig som arbetar för att minska ungdomsarbetslösheten. Dialog och erfarenhetsutbyte står i centrum.

Sidor