Dua informerar | Page 3 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Nyheter

  • Utökat och förlängt uppdrag för Dua

    | Dua informerar

    I regeringens budgetproposition framgår att Delegationen för unga till arbete får ett utökat och förlängt uppdrag för att främja samverkan även kring nyanlända. Detta annonserades idag av Ylva Johansson vid en presskonferens.

  • Gå med i Duas Facebookgrupp

    | Dua informerar

    Dua startar en Facebookgrupp för dig som arbetar för att minska ungdomsarbetslösheten. Dialog och erfarenhetsutbyte står i centrum.

Sidor