Nyheter

 • Exempel på lokala jobbspår

  | Dua informerar

  Som stöd i utarbetandet av lokala modeller för fördjupad samverkan om nyanländas etablering i arbetslivet har vi publicerat exempel på lokala jobbspår.

 • Hemsidan utvecklas, ursäkta röran

  | Dua informerar

  Vi utvecklar vår hemsida. Under tiden kan sidan upplevas rörig och viss information kan tillfälligt försvinna. Om du inte hittar det du letar efter, använd sidans sökfunktion.

 • Information om kommande statsbidragsutlysning

  Illustration föreställande en penna och ett papper
  | Dua informerar

  Delegationen har beslutat att erbjuda kommuner möjlighet att ansöka om statsbidrag i syfte att utarbeta en överenskommelse om en fördjupad samverkan kring nyanländas etablering i arbetslivet. Från och med den 31 maj 2017 kommer det vara möjligt att ansöka om statsbidraget via Duas hemsida.

 • Ylva Johansson presenterar läget i nyanländas etablering

  | Dua informerar

  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson träffade vid ett möte arrangerat av Dua, politiska representanter från 25 kommuner. Vid mötet presenterade statsrådet det aktuella läget i etableringen av de många nyanlända som kom till Sverige hösten 2015.

 • Webbinarium om CSN:s regelverk

  | Dua informerar

  Dua bjöd in till ett webbinarium angående CSN:s rutiner och det regelverk som myndigheten förhåller sig till. Det förhöjda studiebidraget kopplat till utbildningskontrakt stod i fokus.

 • Individsamverkan i Falun och arbetsgivarsamverkan i Solna

  | Dua informerar

  Kommunerna Falun och Solna är två av kommunerna som medverkar i Duas forsknings- och lärprojekt som genomförs i samarbete med Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF). Nu finns Falun och Solnas verksamheter beskrivna på hemsidan.

 • Dua får utökat uppdrag och byter namn

  Regeringskansliets logotyp
  | Dua informerar

  Regeringen beslutade idag om att ge delegationen ett utökat uppdrag, att främja samverkan om nyanlända. Dua ska även fördela statsbidrag för att främja överenskommelser för att främja denna samverkan. I och med det utökade uppdraget har delegationen beslutat att byta namn till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua).

 • Statsbidrag till fler typer av utbildning

  | Dua informerar

  Den 27 januari träder förändringar i förordningen om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb i kraft. I förordningen görs tillägg som innebär att statsbidrag även lämnas till en kommun för utbildning riktad till personer som har en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.

 • Ekonomisk redovisning av statsbidrag 1 februari

  | Dua informerar

  1 februari är sista dagen att lämna en ekonomisk redovisning för 2015 års statsbidrag om samverkan.

   

 • Dialog med 260 kommuner, vad sades?

  | Dua informerar

  Under hösten har vi vid ett 70-tal dialogmöten träffat 260 kommuner och lokala representanter för Arbetsförmedlingen för att stödja de lokala parterna i arbetet för att omsätta överenskommelserna i konkret verksamhet. Ett viktigt syfte har också varit att diskutera förutsättningarna för nyanlända ungas etablering på arbetsmarknaden, som en följd av flyktingsituationen hösten 2015.

Sidor