Nyheter

 • Antalet deltagare i jobbspår passerar 10 000

  | Dua informerar

  I Duas senaste uppföljning av lokala jobbspår redovisar kommunerna och Arbetsförmedlingen att totalt 6425 personer deltog lokala jobbspår. Ytterligare ca 4000 personer har redan avslutat ett jobbspår.

 • Förslag och analys för intensivår ska tas fram i nära samverkan med Dua

  | Dua informerar

  Regeringen har i dag uppdragit åt Arbetsförmedlingen att ta fram förslag och analysera vissa frågor inom ramen för arbetet med att införa ett intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

 • Samverkan viktig när Arbetsförmedlingen reformeras

  | Dua informerar

  Regeringen har idag gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda och bistå regeringskansliet i reformeringen av myndigheten. Samverkan lyfts som en viktig del i arbetet framöver.

 • Klarar vi matchningen?

  | Dua informerar

  Vad krävs för att unga personer ska etablera sig på arbetsmarknaden och kommer de kraven att förändras när arbetsmarknaden blir allt mer rörlig? Duas ordförande Lil Ljunggren Lönnberg gästar Svenska ESF-rådets podcast och pratar bland annat om samverkan mellan skola och arbetsliv.

 • Statskontorets utvärdering av Dua är klar

  | Dua informerar

  Statskontorets utvärdering av Duas visar att Dua bidragit till att utveckla processer för samverkan. För långsiktig utveckling av samverkan krävs enligt utvärderingen att regeringen tydliggör vikten av samverkan i sin styrning av Arbetsförmedlingen.  

 • 241 kommuner i samverkan om nyanlända

  | Dua informerar

  Duas kansli har nu gått igenom och publicerat samtliga överenskommelser om nyanlända som inkommit. Den sammanfattande bild som framträder är att kommunerna och Arbetsförmedlingen har gjort ett gediget arbete, både med kartläggningarna och med utformandet av lokala jobbspår. 

 • Uppdrag: Samverkan 2018, nytt delbetänkande från Dua

  | Dua informerar

  Den 28 februari överlämnade Dua delbetänkandet Uppdrag: Samverkan 2018 - Många utmaningar återstår till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

 • God kvalitet på de lokala överenskommelserna

  | Dua informerar

  Duas koordinatorer arbetar just nu för att ge återkoppling på de överenskommelser avseende samverkan om nyanländas etablering som inkommit. Vi kan redan nu säga att många av de inkomna överenskommelserna är väl genomarbetade och håller genomgående god kvalitet.

 • Frågestund om statsbidrag för samarbete med företag

  | Dua informerar

  Under onsdagen genomförde vi en webbsänd frågestund om statsbidrag 2017:3 avseende att utveckla samarbetet med företag. Se frågestunden i efterhand.

 • Exempel på lokala jobbspår

  | Dua informerar

  Som stöd i utarbetandet av lokala modeller för fördjupad samverkan om nyanländas etablering i arbetslivet har vi publicerat exempel på lokala jobbspår.

Sidor