Dua informerar | Page 2 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Nyheter

 • Uppdrag: Samverkan 2018, nytt delbetänkande från Dua

  | Dua informerar

  Den 28 februari överlämnade Dua delbetänkandet Uppdrag: Samverkan 2018 - Många utmaningar återstår till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

 • God kvalitet på de lokala överenskommelserna

  | Dua informerar

  Duas koordinatorer arbetar just nu för att ge återkoppling på de överenskommelser avseende samverkan om nyanländas etablering som inkommit. Vi kan redan nu säga att många av de inkomna överenskommelserna är väl genomarbetade och håller genomgående god kvalitet.

 • Frågestund om statsbidrag för samarbete med företag

  | Dua informerar

  Under onsdagen genomförde vi en webbsänd frågestund om statsbidrag 2017:3 avseende att utveckla samarbetet med företag. Se frågestunden i efterhand.

 • Exempel på lokala jobbspår

  | Dua informerar

  Som stöd i utarbetandet av lokala modeller för fördjupad samverkan om nyanländas etablering i arbetslivet har vi publicerat exempel på lokala jobbspår.

 • Hemsidan utvecklas, ursäkta röran

  | Dua informerar

  Vi utvecklar vår hemsida. Under tiden kan sidan upplevas rörig och viss information kan tillfälligt försvinna. Om du inte hittar det du letar efter, använd sidans sökfunktion.

 • Information om kommande statsbidragsutlysning

  Illustration föreställande en penna och ett papper
  | Dua informerar

  Delegationen har beslutat att erbjuda kommuner möjlighet att ansöka om statsbidrag i syfte att utarbeta en överenskommelse om en fördjupad samverkan kring nyanländas etablering i arbetslivet. Från och med den 31 maj 2017 kommer det vara möjligt att ansöka om statsbidraget via Duas hemsida.

 • Ylva Johansson presenterar läget i nyanländas etablering

  | Dua informerar

  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson träffade vid ett möte arrangerat av Dua, politiska representanter från 25 kommuner. Vid mötet presenterade statsrådet det aktuella läget i etableringen av de många nyanlända som kom till Sverige hösten 2015.

 • Webbinarium om CSN:s regelverk

  | Dua informerar

  Dua bjöd in till ett webbinarium angående CSN:s rutiner och det regelverk som myndigheten förhåller sig till. Det förhöjda studiebidraget kopplat till utbildningskontrakt stod i fokus.

 • Individsamverkan i Falun och arbetsgivarsamverkan i Solna

  | Dua informerar

  Kommunerna Falun och Solna är två av kommunerna som medverkar i Duas forsknings- och lärprojekt som genomförs i samarbete med Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF). Nu finns Falun och Solnas verksamheter beskrivna på hemsidan.

 • Dua får utökat uppdrag och byter namn

  Regeringskansliets logotyp
  | Dua informerar

  Regeringen beslutade idag om att ge delegationen ett utökat uppdrag, att främja samverkan om nyanlända. Dua ska även fördela statsbidrag för att främja överenskommelser för att främja denna samverkan. I och med det utökade uppdraget har delegationen beslutat att byta namn till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua).

Sidor