Dua informerar | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Nyheter

 • Nytt sista datum för inlämning av lokala överenskommelser

  | Dua informerar

  Till följd av konsekvenserna av Coronavirusets spridning senareläggs sista datum för inlämning av lokal överenskommelse om samverkan för kommuner som beviljats bidrag enligt statsbidragsutlysningen 2019:1 till 30 oktober.

 • Eva Nordmark ger besked om Arbetsförmedlingens lokala närvaro

  Eva Nordmark
  | Dua informerar

  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark gav vid en presskonferens 28 november besked om att Arbetsförmedlingens lokala närvaro ska säkerställas genom ett uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2020. Regeringen fattar beslut om uppdraget i mitten av december.

 • Intensivåret lämnat till regeringen

  | Dua informerar

  Arbetsförmedlingen lämnade den 29 november sin redovisning av hur man vill genomföra intensivåret till regeringen. Dua har varit samverkande part i det arbetet.

 • Ny film: Introduktion till samverkan enligt Duas modell

  | Dua informerar

  Vad betyder samverkan enligt Duas modell? För att besvara den frågan har vi besökt några kommuner för att visa flera perspektiv på vad samverkan enligt Duas modell har gett för resultat på olika ställen i landet.

 • Antalet deltagare i jobbspår passerar 10 000

  | Dua informerar

  I Duas senaste uppföljning av lokala jobbspår redovisar kommunerna och Arbetsförmedlingen att totalt 6425 personer deltog lokala jobbspår. Ytterligare ca 4000 personer har redan avslutat ett jobbspår.

 • Förslag och analys för intensivår ska tas fram i nära samverkan med Dua

  | Dua informerar

  Regeringen har i dag uppdragit åt Arbetsförmedlingen att ta fram förslag och analysera vissa frågor inom ramen för arbetet med att införa ett intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

 • Samverkan viktig när Arbetsförmedlingen reformeras

  | Dua informerar

  Regeringen har idag gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda och bistå regeringskansliet i reformeringen av myndigheten. Samverkan lyfts som en viktig del i arbetet framöver.

 • Klarar vi matchningen?

  | Dua informerar

  Vad krävs för att unga personer ska etablera sig på arbetsmarknaden och kommer de kraven att förändras när arbetsmarknaden blir allt mer rörlig? Duas ordförande Lil Ljunggren Lönnberg gästar Svenska ESF-rådets podcast och pratar bland annat om samverkan mellan skola och arbetsliv.

 • Statskontorets utvärdering av Dua är klar

  | Dua informerar

  Statskontorets utvärdering av Duas visar att Dua bidragit till att utveckla processer för samverkan. För långsiktig utveckling av samverkan krävs enligt utvärderingen att regeringen tydliggör vikten av samverkan i sin styrning av Arbetsförmedlingen.  

 • 241 kommuner i samverkan om nyanlända

  | Dua informerar

  Duas kansli har nu gått igenom och publicerat samtliga överenskommelser om nyanlända som inkommit. Den sammanfattande bild som framträder är att kommunerna och Arbetsförmedlingen har gjort ett gediget arbete, både med kartläggningarna och med utformandet av lokala jobbspår. 

Sidor