Arkiv | Page 10 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • Påminnelse om rutiner för uppföljning av kommuninsatser

  | Okategoriserade

  De insatser som görs inom ramen för de lokala överenskommelserna ska dokumenteras för att kunna följas upp. Uppföljningen är viktig för att på en nationell och lokal nivå få en helhetsbild av målgruppen samt av de insatser som Arbetsförmedlingen och kommunerna genomför för att minska ungdomsarbetslösheten.

 • Ny utlysning av statsbidrag

  | Okategoriserade

  Delegationen för unga till arbete utlyser i dag medel för kommunerna att söka för vidareutveckling av samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling och andra aktörer för att få till stånd utbildningskontrakt och traineejobb.

 • Ny statistik från Dua

  | Okategoriserade

  Delegationen för unga till arbete har låtit ta fram statistik som ett stöd för samverkan inom överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen om att minska ungdomsarbetslösheten. Det handlar om statistik som finns såväl på nationell som på lokal nivå.

 • Webbinarium om ny statistik

  | Okategoriserade

  Dua presenterar ny statistik om ungas arbetsmarknad.   

 • Debattartikel i Dagens samhälle

  | Pressmeddelande

  Delegationen för unga till arbete summerar ett år av samverkansfrämjande och ser framåt. Under 2016 gör 287 kommuner gemensam sak med Arbetsförmedlingen i lokala överenskommelser om hur arbetet mot ungdomsarbetslöshet ska bedrivas.

 • Hudiksvall ska halvera ungdomsarbetslösheten

  | Okategoriserade

  Hudiksvalls kommun ska halvera arbetslösheten bland unga fram till år 2020. Det rapporterar SVT Nyheter Gävleborg på sin hemsida.

 • Tillgänglighet under julhelgen

  | Okategoriserade

  Under julhelgen har vi begränsad tillgänglighet för att svara på frågor över telefon och mail. Men det finns alltid någon på plats.

 • Beslut om statsbidrag avseende samverkan

  | Okategoriserade

  Delegationen för unga till arbete fördelar statsbidrag till kommuner i syfte att främja och utveckla samverkan. Den 8 december fattade delegationens bidragsutskott beslut om att bevilja statsbidrag till 36 kommuner.

 • Webbinarier om systemstöd för utbildningskontrakt

  | Okategoriserade

  Delegationen för unga till arbete arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen två webbinarier där webbstödet för hanteringen av utbildningskontrakt presenteras.

 • Information om webbstöd utbildningskontrakt

  | Okategoriserade

  Arbetsförmedlingen sprider information till dig som arbetar i kommunen som ansvarig för utbildningskontrakt för ungdomar mellan 20-24 år som saknar fullgjord gymnasieutbildning.

Sidor