Arkiv | Page 10 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • Debattartikel i Dagens samhälle

  | Pressmeddelande

  Delegationen för unga till arbete summerar ett år av samverkansfrämjande och ser framåt. Under 2016 gör 287 kommuner gemensam sak med Arbetsförmedlingen i lokala överenskommelser om hur arbetet mot ungdomsarbetslöshet ska bedrivas.

 • Hudiksvall ska halvera ungdomsarbetslösheten

  | Okategoriserade

  Hudiksvalls kommun ska halvera arbetslösheten bland unga fram till år 2020. Det rapporterar SVT Nyheter Gävleborg på sin hemsida.

 • Tillgänglighet under julhelgen

  | Okategoriserade

  Under julhelgen har vi begränsad tillgänglighet för att svara på frågor över telefon och mail. Men det finns alltid någon på plats.

 • Beslut om statsbidrag avseende samverkan

  | Okategoriserade

  Delegationen för unga till arbete fördelar statsbidrag till kommuner i syfte att främja och utveckla samverkan. Den 8 december fattade delegationens bidragsutskott beslut om att bevilja statsbidrag till 36 kommuner.

 • Webbinarier om systemstöd för utbildningskontrakt

  | Okategoriserade

  Delegationen för unga till arbete arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen två webbinarier där webbstödet för hanteringen av utbildningskontrakt presenteras.

 • Information om webbstöd utbildningskontrakt

  | Okategoriserade

  Arbetsförmedlingen sprider information till dig som arbetar i kommunen som ansvarig för utbildningskontrakt för ungdomar mellan 20-24 år som saknar fullgjord gymnasieutbildning.

 • Bollnäs ska halvera ungdomsarbetslösheten

  Var fjärde ungdom i Bollnäs kommun är arbetslös. Men den siffran ska halveras till 2019. Det är en del i en ny lokal överenskommelse mellan Bollnäs kommun och arbetsförmedlingen, skriver tidningen Hela Hälsingland

 • Se fredagens konferens i efterhand

  | Okategoriserade

  Konferensen Unga talanger får företag att växa går att se i efterhand. 

 • Behörighet till webbstöd för utbildningskontrakt

  | Okategoriserade

  Arbetsförmedligen informerar om vad som gäller för att kommuner ska kunna hantera sina ärenden för utbildningskontrakt samt rapportera och rekvirera ersättning för arbete eller praktik som anordnas av kommunen inom ett utbildningskontrakt.

 • Glöm inte facken

  | Okategoriserade

  De fackliga organisationerna är viktiga aktörer för att åstadkomma effektiva arbetsmarknadsinsatser i kommunerna. Det gäller både för insatser som syftar till att säkerställa att kommunen har rätt kompetens i sin verksamhet och för de insatser som i första hand syftar till att stärka enskilda individer på sin väg mot ett jobb.

Sidor