Arkiv | Page 9 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • Redovisa och återbetala statsbidrag

  | Okategoriserade

  De kommuner som i september 2015  beviljades medel för utarbetande av en lokal överenskommelse ska redovisa hur medlen använts till Dua senast 29 februari 2016. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Arbetsförmedlingen till Bg 5051-1823 senast samma datum.

 • Webbinarium - uppföljning av kommuninstats

  | Okategoriserade

  Delegationen för unga till arbete erbjuder stöd till dig som arbetar inom kommunen eller Arbetsförmedlingen med att utveckla samverkan inom ramen för den lokala överenskommelsen.  

 • Dua anordnade etableringsworkshop

  | Okategoriserade

  På tisdagen 23 februari anordnade Dua en workshop på temat nyanlända ungdomars etablering. Syftet med workshopen var att identifiera framgångsfaktorer och hinder i samverkansarbetet kring målgruppen. Deltog gjorde representater från kommuner och arbetsmarknadskontor runt om i Sverige.

 • Ungdomar i norra Västmanland erbjuds utbildningskontrakt

  Fagerstaposten rapporterar idag från en informationsträff med Arbetsförmedlingen, Norra Västmanlands utbildningsförbund och Navigatorcentrum.

 • Dua träffade matchning.nu i Örebro

  | Okategoriserade

  I måndags besökte Dua Örebro och träffade representanter för projektet matchning.nu för att ta del av projektets framgångsfaktorer. Projektet är en medveten satsning för att få arbetsgivare att på ett enkelt och smidigt sätt våga prova på att ”anställa” en ung person i upp till tre månader och bakom satsningen står Örebro kommun i samarbete med Arbetsförmedlingen i Örebro. 

 • Fler unga till arbete i Linköping

  Corren.se rapporterar från Arbetsmarkadsminister Ylva Johanssons besök i Linköping där ungdomsarbetslösheten stod på agendan.

 • Chatt om utbildningskontrakt

  | Okategoriserade

  Arbetsförmedlingen bjuder den 18 februari mellan kl.14.00-15.00 in kommuner till en chatt om utbildningskontrakt.

  Ta chansen att ställa dina frågor!

  Läs mer om chatten och delta här.

 • Webbinarium om statsbidraget

  | Okategoriserade

  Dua presenterar den aktuella statsbidragsutlysningen

 • Påminnelse om rutiner för uppföljning av kommuninsatser

  | Okategoriserade

  De insatser som görs inom ramen för de lokala överenskommelserna ska dokumenteras för att kunna följas upp. Uppföljningen är viktig för att på en nationell och lokal nivå få en helhetsbild av målgruppen samt av de insatser som Arbetsförmedlingen och kommunerna genomför för att minska ungdomsarbetslösheten.

 • Ny utlysning av statsbidrag

  | Okategoriserade

  Delegationen för unga till arbete utlyser i dag medel för kommunerna att söka för vidareutveckling av samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling och andra aktörer för att få till stånd utbildningskontrakt och traineejobb.

Sidor