Arkiv | Page 7 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • #ungutveckling i Örnsköldsvik

  Örnsköldsvik satsar nu på flera fronter för att underlätta och främja ungas etablering på arbetsmarknaden.

 • Nytt samverkansprojekt i Linköping

  Finansierat av samordningsförbundet i centrala Östergötland påbörjades i januari 2016 ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun och flera myndigheter. Projektet "En ingång" riktar sig till ungdomar 16 - 29 år och ska genom samlokalisering och samverkan förenkla myndighetskontakten för traktens unga.

 • Invigning av ungdomskontor i Norrköping

  Nu invigs det nya ungdomskontoret i centrala Norrköping. Samlokaliseringen av Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen är en del i en samverkanssatsning med syfte att främja etableringen av unga på arbetsmarknaden.

 • Nollvision mot utanförskap i arbetslivet

  Skurups kommun region Skåne, näringslivet, Arbetsförmedlingen och Skurups folkhögskola träffades för att diskutera hur de genom samverkan kan ta ett gemensamt krafttag mot ungdomsarbetslösheten.

 • Äntligen minskar ungdomsarbetslösheten i Motala

  I mars i år kunde Motala kommun konstatera att ungdomsarbetslösheten i kommunen sjunker för första gången på flera år.

 • Ny statistik om fullföljd gymnasieutbildning

  | Okategoriserade

  En viktig faktor i etableringen på dagens arbetsmarknad är en fullföljd gymnasieutbildning. Många unga når inte en gymnasieexamen på tre år, men en inte oväsentlig andel kompletterar sin utbildning senare via vuxenutbildningen. Idag presenterar Dua den statistik vi låtit ta fram om i vilken utsträckning unga som saknar gymnasieexamen vid 20 års ålder, fullföljt en gymnasieutbildning genom kompletterande studier innan de fyllt 25 år.

 • Regeringen: målgruppen för traineejobb och yrkesintroduktionsanställningar utvidgas

  | Okategoriserade

  Regeringen har i dag beslutat om att göra förordningsändringar gällande traineejobb och yrkesintroduktionsanställningar. Utöver de tidigare målgrupperna kommer, från och med den 1 juni 2016, även nyanlända samt långtidsarbetslösa över 25 år att omfattas i insatserna. Regeringen hoppas att beslutet ska leda till förbättrade möjligheter för dessa grupper att etablera sig på arbetsmarknaden.

 • Idékonferens för unga till jobb i Bollnäs

  - Vi vuxna är fast i gamla lösningar. Vi jobbar ur historien. Det är bra att hitta ett sätt att samverka med de unga som det här berör, säger Muhamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef och initiativtagare till ungdomskonferensen Idéforum när han citeras på helahälsingland.se.

 • Stöd inför revidering av lokal överenskommelse

  | Okategoriserade

  I samtliga överenskommelser som tecknats anges att överenskommelsen ska revideras under 2016. Det innebär en möjlighet för Arbetsförmedlingen och kommuner att ytterligare utveckla sina överenskommelser som bör utnyttjas. För överenskommelserna gäller förstås fortfarande de förutsättningar som anges i förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.

 • Ungcenter ger arbetslösa ungdomar nya möjligheter i Köping

  Det kraftsamlas mot ungdomsarbetslösheten i Köping. Ungcenter är kommunens storsatsning för att sänka arbetslösheten och göra myndighetskontakten så enkel och givande som möjligt för den arbetssökande.

Sidor