Arkiv | Page 5 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • Se 2016 års Dua-dag i efterhand

  | Okategoriserade

  Missade du 2016 års Dua-dag? Ingen fara, konferensen går att se i efterhand via hemsidan.

 • DEBATT: Ge alla ungdomar en chans att få ett jobb

  | Ordförande har ordet

  Vår ordförande Lil Ljunggren Lönnberg skriver idag på Svd debatt. Använd erfarenheterna från samverkan kring unga för att effektivisera nyanländas etablering.

 • Sänkt arbetslöshet kräver strukturella förändringar

  | Ordförande har ordet

  Jag vill gärna se mer av kontakter med arbetsgivare, offentliga och privata där man ser unga som en resurs för att klara kompetensförsörjningen. Minskar vi de strukturella hindren, så klarar vi nästa konjunkturnedgång betydligt bättre.

 • Forskningsprojekt ska studera framgångsrika företag

  | Okategoriserade

  På onsdagen träffar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson sex företag som deltar i Delegationen för unga till arbetes och Arbetsförmedlingens forskningsprojekt. Syfte är att förbättra matchningen och skapa fler jobb, främst för unga och nyanlända. Projektet genomförs med forskare från Institutet för personal- och företagsutveckling vid Uppsala universitet.

 • Utökat och förlängt uppdrag för Dua

  | Dua informerar

  I regeringens budgetproposition framgår att Delegationen för unga till arbete får ett utökat och förlängt uppdrag för att främja samverkan även kring nyanlända. Detta annonserades idag av Ylva Johansson vid en presskonferens.

 • Läge att fokusera på dem som har det svårast!

  | Ordförande har ordet

  Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka, bra! Då kan vi se till att de ungdomar som vi inte ser samma positiva trend för får det stöd de behöver. Fler unga bör ges möjlighet att lyckas med sina gymnasiestudier.

 • Gå med i Duas Facebookgrupp

  | Dua informerar

  Dua startar en Facebookgrupp för dig som arbetar för att minska ungdomsarbetslösheten. Dialog och erfarenhetsutbyte står i centrum.

 • Kungsbacka samlokaliserar för ökad effektivitet

  I september öppnar ett nytt nav i Kungsbacka för unga vuxna som behöver hjälp att komma ut i arbete eller studier.

 • Samverkan om Götas unga!

  | Okategoriserade

  Göteborgs stad och Arbetsförmedlingen beslutade under 2015 att utveckla och förbättra samverkan för att få fle unga i arbete och studier. Under namnet Götas unga har nu verksamheten dragit igång ordentligt.

  – Arbetsförmedlingen och Göteborgs stad har olika roller, men vi måste haka i varandra och se att vi har ett gemensamt uppdrag att minska ungdomsarbetslösheten, säger Maja Eek, processledare för Götas unga när hgon citera i en artikel skriven av Arbetsförmedlingen.

 • Skicka in signerat beslutsmeddelande

  | Okategoriserade

  Beviljades din kommun statsbidrag under maj månad? Då kan det vara så att vi ännu inte fått in ett av behörig företrädare signerat beslutsmeddelande vilket krävs för att en utbetalning ska ske.

Sidor