Arkiv | Page 5 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • Utökat och förlängt uppdrag för Dua

  | Dua informerar

  I regeringens budgetproposition framgår att Delegationen för unga till arbete får ett utökat och förlängt uppdrag för att främja samverkan även kring nyanlända. Detta annonserades idag av Ylva Johansson vid en presskonferens.

 • Läge att fokusera på dem som har det svårast!

  | Ordförande har ordet

  Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka, bra! Då kan vi se till att de ungdomar som vi inte ser samma positiva trend för får det stöd de behöver. Fler unga bör ges möjlighet att lyckas med sina gymnasiestudier.

 • Gå med i Duas Facebookgrupp

  | Dua informerar

  Dua startar en Facebookgrupp för dig som arbetar för att minska ungdomsarbetslösheten. Dialog och erfarenhetsutbyte står i centrum.

 • Kungsbacka samlokaliserar för ökad effektivitet

  I september öppnar ett nytt nav i Kungsbacka för unga vuxna som behöver hjälp att komma ut i arbete eller studier.

 • Samverkan om Götas unga!

  | Okategoriserade

  Göteborgs stad och Arbetsförmedlingen beslutade under 2015 att utveckla och förbättra samverkan för att få fle unga i arbete och studier. Under namnet Götas unga har nu verksamheten dragit igång ordentligt.

  – Arbetsförmedlingen och Göteborgs stad har olika roller, men vi måste haka i varandra och se att vi har ett gemensamt uppdrag att minska ungdomsarbetslösheten, säger Maja Eek, processledare för Götas unga när hgon citera i en artikel skriven av Arbetsförmedlingen.

 • Skicka in signerat beslutsmeddelande

  | Okategoriserade

  Beviljades din kommun statsbidrag under maj månad? Då kan det vara så att vi ännu inte fått in ett av behörig företrädare signerat beslutsmeddelande vilket krävs för att en utbetalning ska ske.

 • Sociala kostnadsfria frukostar i Hudiksvall

  Varje tisdag serveras det kostnadsfria frukostar på Hudiksvalls fritidsgård på initiativ av projektet Ung i Hudiksvall och ENIG som är ett samarbete mellan Hudiksvalls Kommun och Arbetsförmedlingen.  

 • Sök bidrag för erfarenhetsutbyte

  | Okategoriserade

  Dua utlyser ett statsbidrag för att stimulera erfarenhetsutbyte och lärande mellan berörda parter i den lokala samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. Syftet med bidraget är att främja dialog mellan aktörer samt spridning av kunskap och goda exempel mellan kommuner avseende samverkan med Arbetsförmedlingen.

 • Intresseanmälan avseende statsbidrag för dua-projekt för samverkan

  | Okategoriserade

  Delegationen har vid sitt sammanträde den 25 maj beslutat om att erbjuda kommuner möjlighet att inkomma med intresseanmälan avseende utlysning av medel för dua-projekt för samverkan.

 • Webbinarium om utlysning 2016:02

  | Okategoriserade

  Delegationen för unga till arbete erbjuder stöd till dig som arbetar inom kommunen eller Arbetsförmedlingen med att utveckla samverkan inom ramen för den lokala överenskommelsen. 

Sidor