Arkiv | Page 4 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • Dua får utökat uppdrag och byter namn

  | Dua informerar

  Regeringen beslutade idag om att ge delegationen ett utökat uppdrag, att främja samverkan om nyanlända. Dua ska även fördela statsbidrag för att främja överenskommelser för att främja denna samverkan. I och med det utökade uppdraget har delegationen beslutat att byta namn till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua).

 • Ylva Johansson håller pressträff om arbetslösheten

  | Okategoriserade

  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson höll på fredagen en pressträff om det arbetsmarknadspolitiska läget. Hon redovisade bland annat vissa resultat av samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. De största utmaningarna för arbetsmarknadspolitiken framöver handlar om att fler ska ta del av utbildning och att många nyanlända ska komma i arbete.

 • Statsbidrag till fler typer av utbildning

  | Dua informerar

  Den 27 januari träder förändringar i förordningen om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb i kraft. I förordningen görs tillägg som innebär att statsbidrag även lämnas till en kommun för utbildning riktad till personer som har en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.

 • Ekonomisk redovisning av statsbidrag 1 februari

  | Dua informerar

  1 februari är sista dagen att lämna en ekonomisk redovisning för 2015 års statsbidrag om samverkan.

   

 • Dialog med 260 kommuner, vad sades?

  | Dua informerar

  Under hösten har vi vid ett 70-tal dialogmöten träffat 260 kommuner och lokala representanter för Arbetsförmedlingen för att stödja de lokala parterna i arbetet för att omsätta överenskommelserna i konkret verksamhet. Ett viktigt syfte har också varit att diskutera förutsättningarna för nyanlända ungas etablering på arbetsmarknaden, som en följd av flyktingsituationen hösten 2015.

 • Fyra exempel som underlättar för unga

  | Dua informerar

  I lokala exempel från tre kommuner och ett företag beskriver vi framgångsrikt arbete för att fler unga ska börja arbeta eller studera. Dessa exempel är del av det forskningsprojekt som Dua driver i samarbete med Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF).

 • Nytt IT-verktyg ska följa upp samverkan

  | Dua informerar

  Under 2017 avser Arbetsförmedlingen lansera en ny tjänst för uppföljning av verksamheten inom överenskommelsen. Tjänsten är en så kallad maskin-till-maskin-lösning där kommunens datasystem automatiskt skickar och hämtar rätt uppgifter till en central databas.

 • 38 miljoner till samverkansprojekt om unga

  | Okategoriserade

  I november beslutade delegationens utskott för bidragsärenden om att fördela totalt drygt 38 miljoner till 21 kommuner. Bidraget ska gå till utveckling av samverkan inom något av fyra tematiska områden.

 • Så förändras utbildningskontrakten från 2017

  | Dua informerar

  Från och med 2017 får alla som saknar behörighet rätt att läsa på komvux. I och med detta ökar det generella statsbidraget till vuxenutbildningen och det särskilda bidraget rörande utbildningsdelen i utbildningskontraktet försvinner.

 • Redovisa statsbidrag för erfarenhetsutbyte och lärande

  | Okategoriserade

  Kommuner som beviljats medel för erfarenhetsutbyte och lärande (2016:03) ska lämna in en redovisning för hur beviljade medel använts, senast två månader efter genomförd aktivitet.

Sidor