Arkiv | Page 4 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • Dialog med 260 kommuner, vad sades?

  | Dua informerar

  Under hösten har vi vid ett 70-tal dialogmöten träffat 260 kommuner och lokala representanter för Arbetsförmedlingen för att stödja de lokala parterna i arbetet för att omsätta överenskommelserna i konkret verksamhet. Ett viktigt syfte har också varit att diskutera förutsättningarna för nyanlända ungas etablering på arbetsmarknaden, som en följd av flyktingsituationen hösten 2015.

 • Fyra exempel som underlättar för unga

  | Dua informerar

  I lokala exempel från tre kommuner och ett företag beskriver vi framgångsrikt arbete för att fler unga ska börja arbeta eller studera. Dessa exempel är del av det forskningsprojekt som Dua driver i samarbete med Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF).

 • Nytt IT-verktyg ska följa upp samverkan

  | Dua informerar

  Under 2017 avser Arbetsförmedlingen lansera en ny tjänst för uppföljning av verksamheten inom överenskommelsen. Tjänsten är en så kallad maskin-till-maskin-lösning där kommunens datasystem automatiskt skickar och hämtar rätt uppgifter till en central databas.

 • 38 miljoner till samverkansprojekt om unga

  | Okategoriserade

  I november beslutade delegationens utskott för bidragsärenden om att fördela totalt drygt 38 miljoner till 21 kommuner. Bidraget ska gå till utveckling av samverkan inom något av fyra tematiska områden.

 • Så förändras utbildningskontrakten från 2017

  | Dua informerar

  Från och med 2017 får alla som saknar behörighet rätt att läsa på komvux. I och med detta ökar det generella statsbidraget till vuxenutbildningen och det särskilda bidraget rörande utbildningsdelen i utbildningskontraktet försvinner.

 • Redovisa statsbidrag för erfarenhetsutbyte och lärande

  | Okategoriserade

  Kommuner som beviljats medel för erfarenhetsutbyte och lärande (2016:03) ska lämna in en redovisning för hur beviljade medel använts, senast två månader efter genomförd aktivitet.

 • Se 2016 års Dua-dag i efterhand

  | Okategoriserade

  Missade du 2016 års Dua-dag? Ingen fara, konferensen går att se i efterhand via hemsidan.

 • DEBATT: Ge alla ungdomar en chans att få ett jobb

  | Ordförande har ordet

  Vår ordförande Lil Ljunggren Lönnberg skriver idag på Svd debatt. Använd erfarenheterna från samverkan kring unga för att effektivisera nyanländas etablering.

 • Sänkt arbetslöshet kräver strukturella förändringar

  | Ordförande har ordet

  Jag vill gärna se mer av kontakter med arbetsgivare, offentliga och privata där man ser unga som en resurs för att klara kompetensförsörjningen. Minskar vi de strukturella hindren, så klarar vi nästa konjunkturnedgång betydligt bättre.

 • Forskningsprojekt ska studera framgångsrika företag

  | Okategoriserade

  På onsdagen träffar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson sex företag som deltar i Delegationen för unga till arbetes och Arbetsförmedlingens forskningsprojekt. Syfte är att förbättra matchningen och skapa fler jobb, främst för unga och nyanlända. Projektet genomförs med forskare från Institutet för personal- och företagsutveckling vid Uppsala universitet.

Sidor