Arkiv | Page 13 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • Ordförande har ordet

  | Ordförande har ordet

  Ungdomsarbetslösheten har länge varit en prioriterad fråga för regering och riksdag i Sverige. I jämförelse med många andra länder har ungdomar här svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Men under senare tid har röster höjts för att ungdomsarbetslösheten inte är ett särskilt stort problem och att det istället finns andra utmaningar som borde stå högre upp på den politiska dagordningen. Hur stämmer det med Duas uppdrag?

 • Skriv en avsiktsförklaring senast 30 juni

  | Okategoriserade

  Kommuner har möjlighet att tillsammans med Arbetsförmedlingen skriva under en avsiktsförklaring. I och med detta påbörjar de arbetet att göra en lokal överenskommelse om samverkan kring arbetslösa unga. Om avsiktsförklaringen skrivits under och skickats till Delegationen senast den 30 juni 2015 har kommunen möjlighet att söka ett statsbidrag. Statsbidraget kan användas av kommunen för att täcka de kostnader som arbetet med att utarbeta en överenskommelse innebär.

 • 254 kommuner deltog i dialogkonferens

  | Okategoriserade

  Arbetsförmedlingen och Dua har bjudit in alla Sveriges kommuner till 25 dialoger under april och maj 2015. En tredjedel av alla kommuner som deltog skrev vid sittande bord under en avsiktsförklaring om att utarbeta en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att minska ungdomsarbetslösheten.

 • 100 kommuner kraftsamlar mot ungdomsarbetslösheten

  | Pressmeddelande

  Pressmeddelande 28 maj

  Fler än var tredje kommun har hittills skrivit under på att tillsammans med Arbetsförmedlingen långsiktigt minska ungdomsarbetslösheten. Regeringens delegation för unga till arbete leder denna kraftsamling som är unik i sitt slag.

  Av landets 290 kommuner har hittills 100 gjort en avsiktsförklaring om att tillsammans med Arbetsförmedlingen systematiskt arbeta mot ungdomsarbetslösheten. De unga som berörs är alla mellan 16-24 år som varken arbetar eller studerar, eller som skulle vilja arbeta mer än de gör idag.

 • Arbetsmarknadsministern träffade kommunerna

  | Okategoriserade

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson träffade från november till februari vid 16 tillfällen ledande företrädare från kommuner i hela landet. Syftet var att hitta sätt att tillsammans minska ungdomsarbetslösheten. Sammanlagt 249 kommuner deltog vid dialogerna.

  Vid dialogerna presenterade Ylva Johansson regeringsens ambitioner.

  Diskussionerna dokumenterades och du kan se ett bildspel som sammanställer det som lyftes från kommunerna.

Sidor