Arkiv | Page 12 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • Ny version av manualen publicerad 2 september

  | Okategoriserade

  Kommuner som gjort avsiktsförklaringar om att skriva en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att minska ungdomsarbetslösheten ska göra det i linje med de isntruktioner som Dua anger.

 • "Släpp på prestigen och våga tänka nytt"

  | Ordförande har ordet

  Så är vi då tillbaks efter sommarledigheten! Redo att tag i nya och spännande utmaningar. Här på Duas kansli har statsbidragsansökningarna strömmat in. Många blir det, eftersom så många som 286 kommuner har bestämt sig för att man vill samarbeta med Arbetsförmedlingen för att ge unga ökade chanser till studier och arbete. Vi är nöjda och glada så här långt!

 • Beslut om bidrag, 57 miljoner kronor till kommunernas arbete

  | Pressmeddelande

  Regeringens delegation för unga till arbete har i dag fattat beslut om att fördela sammanlagt 57 miljoner kronor till kommunernas arbete för att minska ungdomsarbetslösheten. Pengarna ska användas till att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen lokalt.

 • Se utfrågningarna från Almedalen i efterhand

  | Okategoriserade

  Utfrågningarna från Samverkansakuten i Almedalen finns nu att se i efterhand. Under ledning av journalisten K-G Bergström.

 • Nya direktiv beslutade

  | Okategoriserade

  Delegationen för unga till arbete är en kommitté under Arbetsmarknadsdepartemenetet. Regeringen beslutar om de direktiv som styr delegationens arbete.

 • 286 kommuner skriver överenskommelse

  | Pressmeddelande

  286 av 290 kommuner har, på initiativ av regeringens delegation för unga till arbete, undertecknat avsiktsförklaringar tillsammans med Arbetsförmedlingen om att gemensamt minska ungdomsarbetslösheten. Arbetet i kommunerna är en viktig del av regeringens mål om att ingen ung ska gå arbetslös längre än 90 dagar, den så kallade 90-dagarsgarantin.

 • Ordförande har ordet

  | Ordförande har ordet

  Ungdomsarbetslösheten har länge varit en prioriterad fråga för regering och riksdag i Sverige. I jämförelse med många andra länder har ungdomar här svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Men under senare tid har röster höjts för att ungdomsarbetslösheten inte är ett särskilt stort problem och att det istället finns andra utmaningar som borde stå högre upp på den politiska dagordningen. Hur stämmer det med Duas uppdrag?

 • Skriv en avsiktsförklaring senast 30 juni

  | Okategoriserade

  Kommuner har möjlighet att tillsammans med Arbetsförmedlingen skriva under en avsiktsförklaring. I och med detta påbörjar de arbetet att göra en lokal överenskommelse om samverkan kring arbetslösa unga. Om avsiktsförklaringen skrivits under och skickats till Delegationen senast den 30 juni 2015 har kommunen möjlighet att söka ett statsbidrag. Statsbidraget kan användas av kommunen för att täcka de kostnader som arbetet med att utarbeta en överenskommelse innebär.

 • 254 kommuner deltog i dialogkonferens

  | Okategoriserade

  Arbetsförmedlingen och Dua har bjudit in alla Sveriges kommuner till 25 dialoger under april och maj 2015. En tredjedel av alla kommuner som deltog skrev vid sittande bord under en avsiktsförklaring om att utarbeta en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att minska ungdomsarbetslösheten.

 • 100 kommuner kraftsamlar mot ungdomsarbetslösheten

  | Pressmeddelande

  Pressmeddelande 28 maj

  Fler än var tredje kommun har hittills skrivit under på att tillsammans med Arbetsförmedlingen långsiktigt minska ungdomsarbetslösheten. Regeringens delegation för unga till arbete leder denna kraftsamling som är unik i sitt slag.

  Av landets 290 kommuner har hittills 100 gjort en avsiktsförklaring om att tillsammans med Arbetsförmedlingen systematiskt arbeta mot ungdomsarbetslösheten. De unga som berörs är alla mellan 16-24 år som varken arbetar eller studerar, eller som skulle vilja arbeta mer än de gör idag.

Sidor