Arkiv | Page 12 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • Frågor från chatten

  | Okategoriserade

  Under onsdagens webinarium kunde alla som deltog löpander skicka in frågor till oss på kansliet. Vi besvarade frågorna i den mån vi hann med och har här samlat de vanligast förekommande frågorna från chatten. Många av de frågor som kom in finns också sedan tidigare besvarade under fliken Vanliga frågor.

   

  Vad innebär 90 dagars-garantin?

 • Webinarium om överenskommelsearbetet

  | Okategoriserade

  Delegationen för unga till arbete erbjuder stöd till dig som arbetar med att utforma en lokal överenskommelse inom kommunen eller Arbetsförmedlingen. Detta inledande webinarium lyfter grunderna för överenskommelsearbetet. Vi kommer även fördjupa oss i frågor om kartläggning och inventering.

 • Ny utlysning av statsbidrag

  | Okategoriserade

  Delegationen för unga till arbete utlyser i dag medel för kommunerna att söka för att etablera eller vidareutveckla långsiktigt stabila strukturer för samverkan mellan kommuner och arbetsförmedling.

 • Viktiga datum - hösten 2015

  | Okategoriserade

  Kommuner som har beviljats statsbidrag för att utforma lokala överenskommelser har, som tidigare meddelats, fram till den 31 december på sig att lämna in överenskommelsen till Dua. På vägen till en färdig överenskommelse finns dock ett antal hållpunkter som är viktiga att känna till, särskilt för den kommun som planerar att söka ytterligare statsbidrag redan i höst.

 • Ny version av manualen publicerad 2 september

  | Okategoriserade

  Kommuner som gjort avsiktsförklaringar om att skriva en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att minska ungdomsarbetslösheten ska göra det i linje med de isntruktioner som Dua anger.

 • "Släpp på prestigen och våga tänka nytt"

  | Ordförande har ordet

  Så är vi då tillbaks efter sommarledigheten! Redo att tag i nya och spännande utmaningar. Här på Duas kansli har statsbidragsansökningarna strömmat in. Många blir det, eftersom så många som 286 kommuner har bestämt sig för att man vill samarbeta med Arbetsförmedlingen för att ge unga ökade chanser till studier och arbete. Vi är nöjda och glada så här långt!

 • Beslut om bidrag, 57 miljoner kronor till kommunernas arbete

  | Pressmeddelande

  Regeringens delegation för unga till arbete har i dag fattat beslut om att fördela sammanlagt 57 miljoner kronor till kommunernas arbete för att minska ungdomsarbetslösheten. Pengarna ska användas till att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen lokalt.

 • Se utfrågningarna från Almedalen i efterhand

  | Okategoriserade

  Utfrågningarna från Samverkansakuten i Almedalen finns nu att se i efterhand. Under ledning av journalisten K-G Bergström.

 • Nya direktiv beslutade

  | Okategoriserade

  Delegationen för unga till arbete är en kommitté under Arbetsmarknadsdepartemenetet. Regeringen beslutar om de direktiv som styr delegationens arbete.

 • 286 kommuner skriver överenskommelse

  | Pressmeddelande

  286 av 290 kommuner har, på initiativ av regeringens delegation för unga till arbete, undertecknat avsiktsförklaringar tillsammans med Arbetsförmedlingen om att gemensamt minska ungdomsarbetslösheten. Arbetet i kommunerna är en viktig del av regeringens mål om att ingen ung ska gå arbetslös längre än 90 dagar, den så kallade 90-dagarsgarantin.

Sidor