Arkiv | Page 2 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • Frågestund om statsbidrag för samarbete med företag

  | Dua informerar

  Under onsdagen genomförde vi en webbsänd frågestund om statsbidrag 2017:3 avseende att utveckla samarbetet med företag. Se frågestunden i efterhand.

 • Anmäl kontaktperson för uppföljningsverktyg

  | Okategoriserade

  Under 2017 lanserar Arbetsförmedlingen ett it-system för uppföljning av samverkan kring unga och nyanlända. ​Systemet har tagits fram tillsammans med SKL och Dua. Kommunerna ombeds snarast anmäla kontaktperson till SKL i detta ärende.

 • Hög tid söka bidrag för nyanlända

  | Okategoriserade

  Den 30 september är sista dagen att ansöka om statsbidrag för fördjupad samverkan om nyanlända. Bidrag kan sökas för utarbetandet av en överenskommelse om fördjupad samverkan enligt av Dua presenterad modell. Om medel kvarstår efter detta kan dessa användas för att starta verksamheten. 

 • Förbättrat genomförande av etableringen

  Regeringen gav den 14 juni Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbättra genomförandet av etableringen. Bland annat framgår att Arbetsförmedlingen aktivt och strategiskt ska samverka med kommuner och andra relevanta aktörer för att utveckla tydligare och snabbare processer.

 • Exempel på lokala jobbspår

  | Dua informerar

  Som stöd i utarbetandet av lokala modeller för fördjupad samverkan om nyanländas etablering i arbetslivet har vi publicerat exempel på lokala jobbspår.

 • Ny överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och SKL

  Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 15 juni 2017 träffat en överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden. 

 • Hemsidan utvecklas, ursäkta röran

  | Dua informerar

  Vi utvecklar vår hemsida. Under tiden kan sidan upplevas rörig och viss information kan tillfälligt försvinna. Om du inte hittar det du letar efter, använd sidans sökfunktion.

 • Hearing om Duas delbetänktande

  | Okategoriserade

  Dua överlämnade i februari delbetänkandet Uppdrag: Samverkan till statsrådet Ylva Johansson. Arbetsmarknadsdepartementet genomför nu en hearing med inbjudna kommuner, myndigheter och organisationer.

 • CSN informerar om studiestartsstödet

  CSN anordnar konferenser tillsammans med Arbetsförmedlingen och SKL om det nya studiestartsstödet.

 • Arbetsförmedlingen och Dua: Avveckla Jobbgarantin för ungdomar

  | Pressmeddelande

  Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har lämnat ett förslag till regeringen om att upphäva förordningen om Jobbgaranti för ungdomar. Jobbgaranti för ungdomar är ett arbetsmarknadspolitiskt program för arbetslösa unga mellan 16 och 24 år. Genom förslaget förbättras Arbetsförmedlingens förutsättningar att nå regeringens målsättning om en 90-dagarsgaranti, som syftar till att aktivera unga arbetssökande tidigt.

Sidor