Arkiv | Page 2 | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • Uppdrag: Samverkan 2018, nytt delbetänkande från Dua

  | Dua informerar

  Den 28 februari överlämnade Dua delbetänkandet Uppdrag: Samverkan 2018 - Många utmaningar återstår till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

 • Utveckla överenskommelsearbetet med stöd av ESF

  | Okategoriserade

  Svenska ESF-rådet har fått i uppdrag att i sina utlysningar främja strategisk metodutveckling kopplad till lokala överenskommelser om fördjupad samverkan.

 • Statskontoret ska utvärdera Dua

  | Okategoriserade

  Statskontoret ska bland annat följa upp Duas metoder och arbetssätt, analysera hur Dua genomfört sitt arbete och utvärdera vilka resultat arbetet har lett till.

 • God kvalitet på de lokala överenskommelserna

  | Dua informerar

  Duas koordinatorer arbetar just nu för att ge återkoppling på de överenskommelser avseende samverkan om nyanländas etablering som inkommit. Vi kan redan nu säga att många av de inkomna överenskommelserna är väl genomarbetade och håller genomgående god kvalitet.

 • Frågestund om statsbidrag för samarbete med företag

  | Dua informerar

  Under onsdagen genomförde vi en webbsänd frågestund om statsbidrag 2017:3 avseende att utveckla samarbetet med företag. Se frågestunden i efterhand.

 • Anmäl kontaktperson för uppföljningsverktyg

  | Okategoriserade

  Under 2017 lanserar Arbetsförmedlingen ett it-system för uppföljning av samverkan kring unga och nyanlända. ​Systemet har tagits fram tillsammans med SKL och Dua. Kommunerna ombeds snarast anmäla kontaktperson till SKL i detta ärende.

 • Hög tid söka bidrag för nyanlända

  | Okategoriserade

  Den 30 september är sista dagen att ansöka om statsbidrag för fördjupad samverkan om nyanlända. Bidrag kan sökas för utarbetandet av en överenskommelse om fördjupad samverkan enligt av Dua presenterad modell. Om medel kvarstår efter detta kan dessa användas för att starta verksamheten. 

 • Förbättrat genomförande av etableringen

  Regeringen gav den 14 juni Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbättra genomförandet av etableringen. Bland annat framgår att Arbetsförmedlingen aktivt och strategiskt ska samverka med kommuner och andra relevanta aktörer för att utveckla tydligare och snabbare processer.

 • Exempel på lokala jobbspår

  | Dua informerar

  Som stöd i utarbetandet av lokala modeller för fördjupad samverkan om nyanländas etablering i arbetslivet har vi publicerat exempel på lokala jobbspår.

 • Ny överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och SKL

  Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 15 juni 2017 träffat en överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden. 

Sidor