Arkiv | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • 415 lokala jobbspår och över 6 000 deltagare

  | Okategoriserade

   

  Dua presenterar resultatet av oktober månads uppföljning av lokala jobbspår

 • Klarar vi matchningen?

  | Dua informerar

  Vad krävs för att unga personer ska etablera sig på arbetsmarknaden och kommer de kraven att förändras när arbetsmarknaden blir allt mer rörlig? Duas ordförande Lil Ljunggren Lönnberg gästar Svenska ESF-rådets podcast och pratar bland annat om samverkan mellan skola och arbetsliv.

 • Statskontorets utvärdering av Dua är klar

  | Dua informerar

  Statskontorets utvärdering av Duas visar att Dua bidragit till att utveckla processer för samverkan. För långsiktig utveckling av samverkan krävs enligt utvärderingen att regeringen tydliggör vikten av samverkan i sin styrning av Arbetsförmedlingen.  

 • Dua förlängs till 2021

  | Okategoriserade

  Regeringen har beslutat att förlänga Duas uppdrag till och med februari 2021. Arbetsmarknadsdepartementet kommenterar i samband med beslutet att skälet till förlängningen är att Dua har medverkat till att lägga en grund för mer strukturerad och strategisk samverkan.

 • DEBATT: ”Går hitta raka spår till arbete för nyanlända”

  | Ordförande har ordet

  Med rätt insatser lokalt kan tusentals nyanlända snabbare börja arbeta, det​ skriver Duas kansli på Svd debatt. 

 • 241 kommuner i samverkan om nyanlända

  | Dua informerar

  Duas kansli har nu gått igenom och publicerat samtliga överenskommelser om nyanlända som inkommit. Den sammanfattande bild som framträder är att kommunerna och Arbetsförmedlingen har gjort ett gediget arbete, både med kartläggningarna och med utformandet av lokala jobbspår. 

 • Uppdrag: Samverkan 2018, nytt delbetänkande från Dua

  | Dua informerar

  Den 28 februari överlämnade Dua delbetänkandet Uppdrag: Samverkan 2018 - Många utmaningar återstår till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

 • Utveckla överenskommelsearbetet med stöd av ESF

  | Okategoriserade

  Svenska ESF-rådet har fått i uppdrag att i sina utlysningar främja strategisk metodutveckling kopplad till lokala överenskommelser om fördjupad samverkan.

 • Statskontoret ska utvärdera Dua

  | Okategoriserade

  Statskontoret ska bland annat följa upp Duas metoder och arbetssätt, analysera hur Dua genomfört sitt arbete och utvärdera vilka resultat arbetet har lett till.

 • God kvalitet på de lokala överenskommelserna

  | Dua informerar

  Duas koordinatorer arbetar just nu för att ge återkoppling på de överenskommelser avseende samverkan om nyanländas etablering som inkommit. Vi kan redan nu säga att många av de inkomna överenskommelserna är väl genomarbetade och håller genomgående god kvalitet.

Sidor