Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • Förslag och analys för intensivår ska tas fram i nära samverkan med Dua

  | Dua informerar

  Regeringen har i dag uppdragit åt Arbetsförmedlingen att ta fram förslag och analysera vissa frågor inom ramen för arbetet med att införa ett intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

 • Samverkan viktig när Arbetsförmedlingen reformeras

  | Dua informerar

  Regeringen har idag gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda och bistå regeringskansliet i reformeringen av myndigheten. Samverkan lyfts som en viktig del i arbetet framöver.

 • Satsningar på lokala jobbspår i samverkan i vårändringsbudgeten

  | Okategoriserade

  Regeringen har i vårändringsbudgeten för 2019 föreslagit att öka anslagen till Arbetsförmedlingen till arbetsmarknadspolitiska program och insatser med 335 miljoner kronor. Satsningen syftar särskilt till att möjliggöra insatser inom lokala jobbspår som Arbetsförmedlingen, kommuner och arbetsgivare samverkar kring. Utrikes födda kvinnor ska prioriteras.

  Regeringens beslut innebär att Arbetsförmedlingens och kommunernas fortsatta arbete med lokala jobbspår ges ytterligare stadga trots pågående omstruktureringar av Arbetsförmedlingen.

 • 6300 personer närmar sig arbetsmarknaden genom lokala jobbspår

  | Okategoriserade

  Just nu pågår 493 lokala jobbspår med över 6300 deltagare. Det visar den enkät om lokala jobbspår som kommuner med överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen om nyanlända har besvarat. 

 • 415 lokala jobbspår och över 6 000 deltagare

  | Okategoriserade

   

  Dua presenterar resultatet av oktober månads uppföljning av lokala jobbspår

 • Klarar vi matchningen?

  | Dua informerar

  Vad krävs för att unga personer ska etablera sig på arbetsmarknaden och kommer de kraven att förändras när arbetsmarknaden blir allt mer rörlig? Duas ordförande Lil Ljunggren Lönnberg gästar Svenska ESF-rådets podcast och pratar bland annat om samverkan mellan skola och arbetsliv.

 • Statskontorets utvärdering av Dua är klar

  | Dua informerar

  Statskontorets utvärdering av Duas visar att Dua bidragit till att utveckla processer för samverkan. För långsiktig utveckling av samverkan krävs enligt utvärderingen att regeringen tydliggör vikten av samverkan i sin styrning av Arbetsförmedlingen.  

 • Dua förlängs till 2021

  | Okategoriserade

  Regeringen har beslutat att förlänga Duas uppdrag till och med februari 2021. Arbetsmarknadsdepartementet kommenterar i samband med beslutet att skälet till förlängningen är att Dua har medverkat till att lägga en grund för mer strukturerad och strategisk samverkan.

 • DEBATT: ”Går hitta raka spår till arbete för nyanlända”

  | Ordförande har ordet

  Med rätt insatser lokalt kan tusentals nyanlända snabbare börja arbeta, det​ skriver Duas kansli på Svd debatt. 

 • 241 kommuner i samverkan om nyanlända

  | Dua informerar

  Duas kansli har nu gått igenom och publicerat samtliga överenskommelser om nyanlända som inkommit. Den sammanfattande bild som framträder är att kommunerna och Arbetsförmedlingen har gjort ett gediget arbete, både med kartläggningarna och med utformandet av lokala jobbspår. 

Sidor