Navigera

Kontakt

Du är här

Tillbaka

Nyheter

 • Exempel på lokala jobbspår

  | Dua informerar

  Som stöd i utarbetandet av lokala modeller för fördjupad samverkan om nyanländas etablering i arbetslivet har vi publicerat exempel på lokala jobbspår.

 • Ny överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och SKL

  Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 15 juni 2017 träffat en överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden. 

 • Hemsidan utvecklas, ursäkta röran

  | Dua informerar

  Vi utvecklar vår hemsida. Under tiden kan sidan upplevas rörig och viss information kan tillfälligt försvinna. Om du inte hittar det du letar efter, använd sidans sökfunktion.

 • Hearing om Duas delbetänktande

  | Okategoriserade

  Dua överlämnade i februari delbetänkandet Uppdrag: Samverkan till statsrådet Ylva Johansson. Arbetsmarknadsdepartementet genomför nu en hearing med inbjudna kommuner, myndigheter och organisationer.

 • CSN informerar om studiestartsstödet

  CSN anordnar konferenser tillsammans med Arbetsförmedlingen och SKL om det nya studiestartsstödet.

 • Arbetsförmedlingen och Dua: Avveckla Jobbgarantin för ungdomar

  | Pressmeddelande

  Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har lämnat ett förslag till regeringen om att upphäva förordningen om Jobbgaranti för ungdomar. Jobbgaranti för ungdomar är ett arbetsmarknadspolitiskt program för arbetslösa unga mellan 16 och 24 år. Genom förslaget förbättras Arbetsförmedlingens förutsättningar att nå regeringens målsättning om en 90-dagarsgaranti, som syftar till att aktivera unga arbetssökande tidigt.

 • Information om kommande statsbidragsutlysning

  | Dua informerar

  Delegationen har beslutat att erbjuda kommuner möjlighet att ansöka om statsbidrag i syfte att utarbeta en överenskommelse om en fördjupad samverkan kring nyanländas etablering i arbetslivet. Från och med den 31 maj 2017 kommer det vara möjligt att ansöka om statsbidraget via Duas hemsida.

 • Ylva Johansson presenterar läget i nyanländas etablering

  | Dua informerar

  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson träffade vid ett möte arrangerat av Dua, politiska representanter från 25 kommuner. Vid mötet presenterade statsrådet det aktuella läget i etableringen av de många nyanlända som kom till Sverige hösten 2015.

 • Dua överlämnar delbetänkande

  | Okategoriserade

  Delegationen för unga och nyanlända till arbete överlämnar idag delbetänkandet Uppdrag: Samverkan - Steg på vägen mot en fördjupad samverkan för unga arbetslösa (SOU 2017:19) till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. I betänkandet presenterar delegationen förslag till åtgärder för att få samverkan om ungas etablering på arbetsmarknaden att fungera bättre.

 • Debatt: Samverkan krävs för en lägre ungdomsarbetslöshet

  | Ordförande har ordet

  För unga på den svenska arbetsmarknaden har arbetslösheten minskat med en tredjedel mellan 2010 och 2016. Det går bra nu. Men det förbättrade läget på arbetsmarknaden kommer inte alla unga till del. I Sverige finns cirka 70 000 unga mellan 15–24 år som varken arbetar eller studerar. Det motsvarar hela Skellefteå kommuns befolkning. Gapet mellan dem som står nära arbetsmarknaden och dem som står längre ifrån blir allt större. Denna utveckling måste brytas.

Sidor