Delegationen för unga och nyanlända till arbete | Sverige kraftsamlar mot ungdomsarbetslösheten
Navigera

Kontakt

 
 

Statistik

288
kommuner har en överenskommelse avseende unga.

Läs mer

Omvärldsbevakning