Delegationen för unga och nyanlända till arbete | Sverige kraftsamlar mot ungdomsarbetslösheten
 
Närbild på en persons fötter som balanserar på ett tågräls. 

Statistik

288
kommuner har en överenskommelse avseende unga.

Läs mer

Omvärldsbevakning